post

Tarifat

Tarifat e studimit

Tarifat ne ASAR jane te unifikuara ne te tre ciklet e studimit…

Per ciklet e studimit Bachelor tarifat jane 1500 Euro viti akademik

Per ciklet e studimi Master i Shkencave ne Farmaci dhe Stomatologji  tarifat jane 2500 Euro viti akademik.

Master Profesional ne Menaxhim Infermieror eshte 1500 Euro viti akademik.

Kohezgjatja e programit Bachelor 3 vite akademike me  180 kredite

Master i Shkencave 5 vite akademike  300 kredite

Master Profesional 1.5 vite akademike 90 kredite

 

Reduktime mbi tarifat

ASAR  aplikon zbritje në varësi të notës mesatare të maturës; të pagesave të menjëhershme për të gjithë ciklin e studimit si dhe pagesa me këste deri në 10% të tarifës referencë.

 

Kredia Studentore

Akademia e Studimeve te Aplikuara Reald në bashkëpunim të ngushtë me bankat e nivelit të dytë ofron kredinë studentore me procedura të thjeshtuara dhe me interes 0%.
Kredia studentore ofrohet për shumat 2.500, 5.000, ose 7.500 euro që është edhe tarifa e studimit për përkatësisht 1, 2 apo 3 vite akademikë.

Në varësi të shumë së kredisë, afati i pagimit është:
• 3 vjet për shumën 1500 € për 1 vit studimi
• 5 vjet për shumën 2500 € për 2 vite studimi

–    Për kredinë 1500 € do të paguhet 70 € në muaj/3vjet.
–    Për kredinë 2500 €, kësti është 85 euro € muaj/5vjet.

Në Zyrën e Kontratave në ASAR, stafi është i përgatitur, në bashkëpunim me bankën përkatëse, t’ju ofrojë formularët përkatës të aplikimit dhe do ju ndihmojë për marrjen e kredisë shpejt dhe lehtë pa patur nevojë të shkoni në sportelet e bankës.