Stafi Akademik

Stafi akademik, Departamenti i Financës, Fakulteti i Ekonomisë, Viti akademik 2017-2018

 

FAKULTETI I EKONOMISË
DEPARTAMENTI  I  FINANCËS
PAE (Emër mbiemër) Titulli/Grada PAK (emër mbiemër) Titulli/ Grada
1. Dudi               Suli Prof.Ass  Filloreta   Madani Dr.
2. Dafina            Nazaj Dr. Brikena Sika Msc
3.Rafaelle           Cerrato Dr.    
4. Marjeta           Balaj Msc.    
5. Arqile            Mishtaku Dr    
6. Marjola          Muhaj Msc    
7. Bruno             Kamaj Msc    

 

Përgjegjës Departamenti   Dekani

Prof.Dr. Dudi Suli                                                                                                                     Prof.Ass.Dr. Spiro Caushi

Stafi akademik, Departamenti i Menaxhimit, Fakulteti i Ekonomisë, Viti akademik 2017-2018

 

FAKULTETI  I EKONOMISË
DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT
PAE (Emër mbiemër) Titulli/Grada PAK(emër mbiem) Titulli/ Grada
1. Perparim  Fakaj Dr. Ëngjëll   Liçaj Prof.As
2. Mirko       Perrano Dr  Xhuljana   Mecaj Msc
3. Spiro         Caushi Prof.Dr    
4.Edlira        Lulaj Msc    
5. Laert         Mezani Msc    
6.Kozeta      Halili Drnt    
7. Arlinda   Dalipi Msc    

 

Përgjegjës Departamenti   Dekani

Dr. Perparim Fakaj                                                                                                                Prof.Dr. Spiro Caushi

Stafi akademik,  Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Deparatamenti i Farmacisë, Viti akademik 2017-2018

FAKULTETI  I SHKENCAVE MJEKËSORE
DEPARTAMENTI   I FARMACISË
PAE (Emër mbiemër) Titulli/Grada PAK(emër mbiem) Titulli/ Grada
1. Ledian Cama Drnt, Shef Departamenti Elektra Spahiu Dr
 2.Petrit Kotori Prof.Dr Fabjola Dalipaj Msc
3.Spiro Panajoti Dr. Edlira Lulaj Msc
4. Jona              Keri Drnt    
5. Yllka            Kotori Msc    
6. Klodiana     Binaj Msc    
7.Lejdi              Fetahu Msc    
8.Eva                Maze Msc    

 

Përgjegjës Departamenti                                                                                                                                                                                                     Dekani

Prof. Dr.Ledian Cama                                                                                                                                                                                                              Prof.Ass. Sotir Vangjeli

Stafi akademik,  Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Deparatamenti i Stomatologjisë, Viti akademik 2017-2018

FAKULTETI  I SHKENCAVE MJEKËSORE
DEPARTAMENTI   I STOMATOLOGJISË
PAE (Emër mbiemër) Titulli/Grada PAK(emër mbiemër) Titulli/ Grada
1. Adelina         Skenderi Shef Departamenti Petraq             Mustaqe Dr
2. Arben            Mucaj Dr. Votim                Shehu Msc
3. Emin              Kuzumi Dr.    
4. Ergysejda          Hoxha Dr.    
5. Gjergj                Bocari Drnt    
6.Vojsava              Rama Msc    
7.Xhesika                 Duni Msc    
8. Tiljan                 Golikaj Msc    
9. Klea                Muskaj Msc    

 

Përgjegjës Departamenti                                                                                                                                                                                                     Dekani

Adelina Skenderi                                                                                                                                                                                                                           Prof.Ass. Sotir Vangjeli


FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE                                                  Vlorë, më 17.10.2016

DEPARTAMENTI FINANCE

Nr.10.prot.

                                                                       VENDIM

                          “Për ngritjen e Bërthamës shkencore të Departamentit  Financë”

Mbështetur në ligjin e arsimit të lartë, si dhe rregulloren e ASAR-it, Departamenti Menaxhim në mbledhjen e dt.17.10.2015, ngreh Bërthamën shkencore të departamentit me këtë përbërje:

1.Prof.as.dr.Dudi Suli

2.Dr.Dafina Nazaj

3.Dr.Mirco Perano

                                                                             Përgjegjësi i departamentit

                                                                              Prof.as.dr.Dudi Suli