Stafi Akademik

Stafi akademik,  Fakulteti I Shkencave Mjekësore, Deparatamenti I Farmacisë, Viti akademik 2017-2018

FAKULTETI  I SHKENCAVE MJEKËSORE

DEPARTAMENTI   I FARMACISË

PAE (Emër mbiemër) Titulli/Grada PAK(emër mbiem) Titulli/ Grada
1. Adelina   Skenderi (Nushi) Shef Departamenti Elektra     Spahiu Dr.
 2.Petrit Kotori Prof.Dr Fabjola     Dalipaj Msc
3.Spiro Panajoti Dr. Silvana    Ngresi Msc
4. Ledian         Cama Drnt.
5. Jona              Keri Drnt.
6. Yllka            Kotori Msc
7.Lejdi              Fetahu Msc
8.Eva                Maze Msc

 

Përgjegjës Departamenti                                                                                                                                                                                                     Dekani
Prof. Dr.Adelina Skenderi                                                                                                                                                                                                        Prof.Ass. Sotir Vangjeli

Stafi akademik, Departamenti I Financës, Fakulteti I Ekonomisë, Viti akademik 2017-2018

FAKULTETI I EKONOMISË

DEPARTAMENTI  I  FINANCËS

PAE (Emër mbiemër) Titulli/Grada PAK(emër mbiem) Titulli/ Grada
1. Dudi               Suli Prof.Ass  Filloreta   Madani Dr.
2. Dafina            Nazaj Dr.
3.Rafaelle           Cerrato Dr.
4. Marjeta           Balaj Msc.
5. Aleksander    Gjika Msc
6. Marjola          Muhaj Msc
7. Bruno             Kamaj Msc

 

Përgjegjës Departamenti   Dekani
Prof.Dr. Dudi Suli                                                                                                                     Prof.Ass.Dr. Spiro Caushi

Stafi akademik,  Fakulteti I Shkencave Mjekësore, Deparatamenti i Fizioterapisë, Viti akademik 2017-2018

FAKULTETI  I SHKENCAVE MJEKËSORE

DEPARTAMENTI  I FIZIOTERAPISË

PAE (Emër mbiemër) Titulli/Grada PAK(emër mbiem) Titulli/ Grada
1. Stavri              Furxhi Shef Departamenti Elsid             Sulaj Msc.
2. Sabit                Brokaj Prof.Dr.
3. Blerta              Turani Drnt.
4. Luisiana         Memushaj Msc
5.Eda                   Prifti Msc
6. Erisa                 Mane Msc

 

Përgjegjës Departamenti                                                                                                                                                                                                     Dekani
Prof. Dr. Luisana Memushaj                                                                                                                                                                                                    Prof.Ass. Sotir Vangjeli

Stafi akademik,  Fakulteti I Shkencave Mjekësore, Deparatamenti I Infermierisë, Viti akademik 2017-2018

FAKULTETI  I SHKENCAVE MJEKËSORE

DEPARTAMENTI I INFERMIERISË

PAE (Emër mbiemër) Titulli/Grada PAK(emër mbiem) Titulli/ Grada
1. Klodeta      Mucaj Shef Departamenti . Yllka         Bilushi Prof.Dr.
2. Sotir            Vangjeli Prof.As Seljana     Lekaj Msc.
3. Vitori          Hasani Prof.As Vasilika     Prifti Msc.
4. Ejona          Zilja Dr
5. Ortensa      Gjyli Msc
6.Romina        Likaj Msc
7. Fabjola        Spahiu Msc

 

Përgjegjës Departamenti                                                                                                                                                                                                     Dekani
Prof. Dr. Vitori Hasani                                                                                                                                                                                                            Prof.Ass. Sotir Vangjeli

Stafi akademik, Departamenti I Menaxhimit, Fakulteti I Ekonomisë, Viti akademik 2017-2018

FAKULTETI  I EKONOMISË

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT

PAE (Emër mbiemër) Titulli/Grada PAK(emër mbiem) Titulli/ Grada
1. Perparim  Fakaj Dr. Ëngjëll   Liçaj Prof.As
2. Mirko        Ferrano Dr
3. Spiro         Caushi Dr.
4. Ermira      Kushta Msc
5. Laert         Mezani Msc
6.Kozeta      Halili Msc
7. Arlinda   Dalipi Msc

 

Përgjegjës Departamenti   Dekani
Prof.Dr. Perparim Fakaj                                                                                                                Prof.Ass.Dr. Spiro Caushi

Stafi akademik,  Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Deparatamenti i Stomatologjisë, Viti akademik 2017-2018

FAKULTETI  I SHKENCAVE MJEKËSORE

DEPARTAMENTI   I STOMATOLOGJISË

PAE (Emër mbiemër) Titulli/Grada PAK(emër mbiem) Titulli/ Grada
1. Gjergj             Bocari Shef Departamenti Votim      Shehu Msc
2. Emin              Kuzumi Dr.
3. Petraq            Mustaqe Dr.
4. Egiseda          Hoxhaj Dr.
5. Vojsava         Ramaj Msc
6.Aida                Likaj Msc
6.Armela            Rustemaj Msc
7. Klea                 Muskaj Msc

 

Përgjegjës Departamenti                                                                                                                                                                                                     Dekani
Prof. Dr. Gjergj Bocari                                                                                                                                                                                                             Prof.Ass. Sotir Vangjeli


FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE                                                  Vlorë, më 17.10.2016

DEPARTAMENTI FINANCE

Nr.10.prot.

                                                                       VENDIM

                          “Për ngritjen e Bërthamës shkencore të Departamentit  Financë”

Mbështetur në ligjin e arsimit të lartë, si dhe rregulloren e ASAR-it, Departamenti Menaxhim në mbledhjen e dt.17.10.2015, ngreh Bërthamën shkencore të departamentit me këtë përbërje:

1.Prof.as.dr.Dudi Suli

2.Dr.Dafina Nazaj

3.Dr.Mirco Perano

                                                                             Përgjegjësi i departamentit

                                                                              Prof.as.dr.Dudi Suli