post

Rezultatet Paraprake të Aplikantëve në IAL ASAR Vlorë

Rezultatet paraprake te aplikanteve ne IAL ASAR Vlore. Ne Listen e Meposhteme jane te gjithe kandidatet Fitues. 

Rezultatet Paraprake të Aplikantëve në IAL ASAR Vlorë
Nr. IAL Fakultet Program Studimi ID MATURE M1 M2 Mesatare
1 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163341300174 9.3 8.9 9.09
2 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163341500010 9.6 8.4 9.01
3 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163358400003 9.3 8.2 8.73
4 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 161940200036 8.6 8 8.31
5 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163357700020 9.4 6.7 8.06
6 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163341300182 8 8 8.01
7 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163343500075 8.4 7.2 7.78
8 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 161113500187 7.7 7.5 7.57
9 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163342600072 7.5 7.6 7.56
10 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163343100002 7.9 7.1 7.49
11 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163341500024 6.4 8.5 7.45
12 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163124200033 7.3 7.2 7.24
13 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163348100052 9.1 5.3 7.24
14 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163343500038 7.6 6.8 7.2
15 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163341400026 7.7 6.7 7.19
16 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163357700008 9 5.4 7.17
17 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 160100600049 7.4 6.7 7.02
18 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163348100004 7 7 7
19 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163341400055 7.5 6.4 6.95
20 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163341500042 5.8 7.8 6.82
21 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163341300336 7.4 6.2 6.8
22 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163341500041 6.5 7.1 6.79
23 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163342600065 7.4 6.1 6.71
24 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163358400008 7.8 5.5 6.67
25 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 161158200030 7.6 5.6 6.61
26 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163342600062 6.8 5.9 6.39
27 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163343100029 6.6 6 6.26
28 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163343700009 6.6 5.7 6.13
29 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163343000088 5.8 6.2 6.02

 

Rezultatet Paraprake të Aplikantëve në IAL ASAR Vlorë
Nr. IAL Fakultet Program Studimi ID MATURE M1 M2 Mesatare
1 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Financë 163343500075 8.4 7.2 7.78
2 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Financë 161152800008 7.4 7.4 7.38
3 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Financë 163348100026 6.7 6.9 6.8
4 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Financë 163348100019 7 5.8 6.42
5 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Financë 163343000237 5.4 7.1 6.26
6 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Financë 163341300026 5.8 6.6 6.18

 

Rezultatet Paraprake të Aplikantëve në IAL ASAR Vlorë
Nr. IAL Fakultet Program Studimi ID MATURE M1 M2 Mesatare
1 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163341500010 9.6 8.4 9.01
2 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163358400003 9.3 8.2 8.73
3 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163343700002 9.3 7.1 8.2
4 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 162629900189 8.1 7.5 7.83
5 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163343500075 8.4 7.2 7.78
6 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163348100013 7.3 7.8 7.55
7 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163343100002 7.9 7.1 7.49
8 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163342600069 7.8 7.2 7.48
9 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163341500024 6.4 8.5 7.45
10 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163343700012 7.8 6.9 7.39
11 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163342600033 7.2 7.3 7.25
12 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163343700014 7.6 6.8 7.21
13 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163348100003 8.4 6 7.2
14 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163341400026 7.7 6.7 7.19
15 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163357700008 9 5.4 7.17
16 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163359300027 7.1 7.1 7.11
17 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163348100030 6.5 7.7 7.08
18 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163343700019 7.2 6.9 7.03
19 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 160100600049 7.4 6.7 7.02
20 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163348100004 7 7 7
21 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163342600032 7.4 6.5 6.95
22 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163342600055 7.2 6.5 6.85
23 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163341500042 5.8 7.8 6.82
24 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163341500041 6.5 7.1 6.79
25 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163341300376 5.6 7.9 6.75
26 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163357700019 6.8 6.3 6.58
27 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 161935900033 7.3 5.6 6.44
28 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163348100042 7.5 5.3 6.4
29 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163342600081 6 6.3 6.15
30 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 163343700009 6.6 5.7 6.13
31 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Fizioterapi 162035000008 6.5 5.7 6.11

 

Rezultatet Paraprake të Aplikantëve në IAL ASAR Vlorë
Nr. IAL Fakultet Program Studimi ID MATURE M1 M2 Mesatare
1 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Infermieri 163348100022 9.4 7.5 8.45
2 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Infermieri 163343500075 8.4 7.2 7.78
3 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Infermieri 163342200049 7.8 7 7.41
4 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Infermieri 163348100003 8.4 6 7.2
5 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Infermieri 163343700019 7.2 6.9 7.03
6 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Infermieri 163348100004 7 7 7
7 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Infermieri 163341500042 5.8 7.8 6.82
8 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Infermieri 161158200029 6.8 6.8 6.8
9 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Infermieri 163341500041 6.5 7.1 6.79
10 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Infermieri 163343200029 6.9 6.6 6.77
11 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Infermieri 161158200030 7.6 5.6 6.61
12 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Infermieri 163348100042 7.5 5.3 6.4
13 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Infermieri 163342600096 6.6 5.8 6.16
14 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Infermieri 161112900018 6.2 5.9 6.04

 

Rezultatet Paraprake të Aplikantëve në IAL ASAR Vlorë
Nr. IAL Fakultet Program Studimi ID MATURE M1 M2 Mesatare
1 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Menaxhim 163348100013 7.3 7.8 7.55
2 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Menaxhim 163342600033 7.2 7.3 7.25
3 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Menaxhim 163348100023 7.7 6.7 7.21
4 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Menaxhim 163341400026 7.7 6.7 7.19
5 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Menaxhim 163348100030 6.5 7.7 7.08
6 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Menaxhim 163341400055 7.5 6.4 6.95
7 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Menaxhim 163341500021 6.2 7.7 6.95
8 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Menaxhim 163342600055 7.2 6.5 6.85
9 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Menaxhim 163341400032 6.8 6.2 6.53
10 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Menaxhim 163348100019 7 5.8 6.42
11 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Menaxhim 163342600053 6.7 6 6.37
12 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Menaxhim 163343000237 5.4 7.1 6.26
13 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Menaxhim 163341300026 5.8 6.6 6.18
14 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Menaxhim 163342600081 6 6.3 6.15
15 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Humane Menaxhim 162035000008 6.5 5.7 6.11

 

Rezultatet Paraprake të Aplikantëve në IAL ASAR Vlorë
Nr. IAL Fakultet Program Studimi ID MATURE M1 M2 Mesatare
1 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Stomatologji 163358400003 9.3 8.2 8.73
2 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Stomatologji 161317100014 8.8 7.6 8.17
3 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Stomatologji 163357700020 9.4 6.7 8.06
4 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Stomatologji 163341300182 8 8 8.01
5 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Stomatologji 160709700078 8.8 7 7.92
6 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Stomatologji 163343500075 8.4 7.2 7.78
7 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Stomatologji 161113500187 7.7 7.5 7.57
8 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Stomatologji 163342600069 7.8 7.2 7.48
9 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Stomatologji 163348100052 9.1 5.3 7.24
10 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Stomatologji 160100600049 7.4 6.7 7.02
11 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Stomatologji 163341300047 6.6 7.3 6.98
12 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Stomatologji 161939900222 7.8 6.1 6.94
13 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Stomatologji 163341300336 7.4 6.2 6.8
14 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Stomatologji 163358400008 7.8 5.5 6.67

No Comments

Add your review