post

Probleme teknike të faqes së Internetit

Si pasojë e problemeve teknike, për shkak të  faktorëve të jashtëm, që nuk varen nga vullneti dhe përgjegjësia e Reald-it nga data 25-26 maj, saiti ka qenë përkohësisht jashtë shërbimit. Në faqen kryesore në gjuhën shqip shfaqej një mesazh lidhur me pezullimin e serverit.

U komunikohet studentëve, vizitorëve dhe gjithë personelit të universitetit, se problemi u zgjidh dhe se Bordi i Universitetit, po bën vlerësimet, për çdo veprim të mundshëm lidhur me përkujdesjen e imazhit të Universitetit.

Presidenti
Serrik Muskaj