Plani mësimor i programit të ciklit të parë të studimit: Bachelor në Menaxhim

 VITI  I SEM. I
1 ECN141 MIKROEKONOMI 7 3 2     75  
    DUDI SULI              
2   BIZ  181 SOCIOLOGJI 6 2 2     60  
    PERPARIM FAKAJ              
3 FIN111 BAZAT E FINANCES 7 3 2     75  
    MARJETA BALAJ              
4 ENG131 ANGLISHT 5   45     45  
    STAFF              
5 ALB 191 SHKRIM AKADEMIK 6 2 2     60  
    PERPARIM FAKAJ              
    VITI  I   SEM. II              
                   
1 ECN172 MAKROEKONOMI 8 3 2       75
    DUDI SULI              
2 MAT152 MATEMATIKE E PERGJITHSHME 8 3 2       75
    SPIRO CAUSHI              
3 CSE142 HYRJE NE INFORMATIKE 7 3 2       75
    STAFF              
4 ENG132 ANGLISHT 6   60       60
    STAFF              
    KREDITE 60            
 
VITI  II  SEM. I
1 ECN263 MIKROEKONOMI E NDERMJETME 6 2 2     60  
    DUDI SULI              
2 FIN213   BAZA KONTABILITETI 6 2 2     60  
    MARJETA BALAJ              
3 MAT 283 STATISTIKE 8 3 1 1   75  
    XHULJETA MECAJ              
4 MEN273 PARIMET E MARKETINGUT 6 2 2     60  
    DAFINA NAZAJ              
5 MEN243 MENAXHIM I BURIMEVE NJERZ. 7 2 2     60  
    ARLINDA DALIPAJ              
    KREDITE 33            
    VITI II SEM. II              
1 MEN224 MENAXHIM BIZNESI 8 3 2       75
    DAFINA NAZAJ              
2 MAT  254 MATEMATIKE E ZBATUAR 7 3 2       75
    XHULJETA MECAJ              
3 FIN214 KONTABILITET FINANCIAR 7 3 2       75
    MARJETA BALAJ              
4 DRE274 E DREJTE BIZNESI 5 2 1       45
    STAFF              
KREDITE 27
VITI  III  SEM. I
1 FIN 365 DREJTIM FINANCIAR 8 3 2     75  
    KOZETA HALILI              
2  MEN355  MENAXHIM I OPERACIONEVE 7 3 2     75  
    ARLINDA DALIPAJ              
3 BIZ345 SJELLJE ORGANIZATIVE 6 2 2     75  
    STAF              
4 MEN345 SIPERMARRJE E BIZ. TE VOGEL 7 3 2     75  
    DAFINA NAZAJ              
5 MEN 315 BIZNES NDERKOMBETAR 7 3 2     75  
    KOZETA HALILI              
    KREDITE 35            
    VITI  III  SEM. II              
1 MEN  356   ETIKE BIZNESI 6 2 2       60
    PERPARIM FAKAJ              
2 MEN326 MENAXHIM I MARKETINGUT 6 2 2       60
    DAFINA NAZAJ              
3 MEN396 PRAKTIKE MESIMORE 6 3 2       60
    STAFF              
4 MEN399 MIKROTEZA 7           70
    STAFF              
KREDITE 25