Our Teachers

Showing 57-62 of 62 results

Prof.Dr. Spiro Caushi DekanDEPARTAMENTI I MENAXHIMITMe kohë të plotë
Dr. Perparim Fakaj DEPARTAMENTI I MENAXHIMITMe kohë të plotëPërgjegjës Departamenti
Msc. Marjeta Balaj DEPARTAMENTI I FINANCËS
Dr. Rafaelle Cerrato DEPARTAMENTI I FINANCËS
Dr. Dafina Nazaj DEPARTAMENTI I FINANCËS
Prof.As.Dudi Suli DEPARTAMENTI I FINANCËSPërgjegjës Departamenti