Our Teachers

Showing 41-48 of 62 results

Msc. Eda Prifti DEPARTAMENTI I FIZIOTERAPISËMe kohë të plotëPedagog
Msc . Luisiana Memushaj DEPARTAMENTI I FIZIOTERAPISËMe kohë të plotëPedagog
Mjek specialist. Eduart Mone DEPARTAMENTI I FIZIOTERAPISËMe kohë të plotëPedagog
Mjek specialist. Tom Koci DEPARTAMENTI I FIZIOTERAPISËMe kohë të plotëPedagog
Drnt. Blerta Turani DEPARTAMENTI I FIZIOTERAPISËMe kohë të plotëPedagog
Dr. Stavri Furxhi DEPARTAMENTI I FIZIOTERAPISËMe kohë të plotëPërgjegjës Departamenti
Prof.Dr Sabit Brokaj DEPARTAMENTI I FIZIOTERAPISËMe kohë të plotëRektor
Msc. Romina Likaj DEPARTAMENTI I INFERMIERISËMe kohë të PlotëPedagog