Our Teachers

Showing 41-48 of 57 results

Dr. Stavri Furxhi DEPARTAMENTI I FIZIOTERAPISËMe kohë të plotëPërgjegjës Departamenti
Prof.Dr Sabit Brokaj DEPARTAMENTI I FIZIOTERAPISËMe kohë të plotëRektor
Msc. Romina Likaj DEPARTAMENTI I INFERMIERISËMe kohë të PlotëPedagog
Msc . Fabiola Spahiu DEPARTAMENTI I INFERMIERISËMe kohë të PlotëPedagog
Msc. Vasilika Prifti DEPARTAMENTI I INFERMIERISËMe kohë të PlotëPedagog
Dr. Arqile Apostoli DEPARTAMENTI I INFERMIERISËMe kohë të PlotëPërgjegjës Departamenti
Prof.As. Vitori Hasani DEPARTAMENTI I INFERMIERISËMe kohë të pjesshmePedagog
Prof. As. Dr. Sotir Vangjeli DekanDEPARTAMENTI I INFERMIERISËMe kohë të Plotë