Our Teachers

Showing 9-16 of 57 results

Dr. Mimoza Begaj DEPARTAMENTI I INFERMIERISËMe kohë të PlotëPedagog
Msc. Elsid Sulaj DEPARTAMENTI I FIZIOTERAPISËMe kohë të pjesshmePedagog
Dr. Filloreta Madani DEPARTAMENTI I FINANCËSMe kohë të PjesshmePedagog
Dr. Arqile Mishtaku DEPARTAMENTI I FINANCËSMe kohë të PlotëPedagog
Msc. Bruno Kamaj DEPARTAMENTI I FINANCËSMe kohë të PlotëPedagog
Dr Gentjana Qendro DEPARTAMENTI I FARMACISË
Msc. Silvana Ngresi DEPARTAMENTI I FARMACISËMe kohë të PlotëPedagog
Dr. Elektra Spahiu DEPARTAMENTI I FARMACISËMe kohë të PlotëPedagog