Our Teachers

Showing 9-16 of 62 results

Prof. As. Engjell Licaj DEPARTAMENTI I MENAXHIMITMe kohë të pjesshmePedagog
Msc. Elmira Kushta DEPARTAMENTI I MENAXHIMITMe kohë të plotëPedagog
Dr. Mirko Ferano DEPARTAMENTI I MENAXHIMITMe kohë të plotëPedagog
Dr. Brunilda Mersini DEPARTAMENTI I INFERMIERISËMe kohë të pjesshmePedagog
Msc. Aurora Kurti DEPARTAMENTI I INFERMIERISËMe kohë të PlotëPedagog
Msc. Elsid Sulaj DEPARTAMENTI I FIZIOTERAPISËMe kohë të pjesshmePedagog
Dr. Filloreta Madani DEPARTAMENTI I FINANCËS