Our Teachers

Showing 1-8 of 57 results

Msc. Anisa Mino DEPARTAMENTI I FARMACISËMe kohë të PlotëPedagog
Msc. Marjola Muhaj DEPARTAMENTI I FINANCËSMe kohë të PlotëPedagog
Msc. Meda Pulaj DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISËMe kohë të pjesshmePedagog
Msc. Eva Maze DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISËMe kohë të plotëPedagog
Prof. As. Engjell Licaj DEPARTAMENTI I MENAXHIMITMe kohë të pjesshmePedagog
Msc. Elmira Kushta DEPARTAMENTI I MENAXHIMITMe kohë të plotëPedagog
Dr. Mirko Perano DEPARTAMENTI I MENAXHIMITMe kohë të plotëPedagog
Dr. Brunilda Mersini DEPARTAMENTI I INFERMIERISËMe kohë të pjesshmePedagog