post

Orari i provimeve Vere 2017

Farmaci 1 Farmaci 2
Lënda Data Lënda Data
Kimi e Pergjithshme dhe Inorganike 21.09.2017 Kimi Organike 21.09.2017
Fizikë 21.09.2017 Mikrobiologji 12.09.2017
Biologji 21.09.2017 Botanika 21.09.2017
Anatomi 12.09.2017 Psikologji 11.09.2017
Latinisht 11.09.2017
Anglisht 1 11.09.2017
Informatikë 11.09.2017
Farmaci 3 Farmaci 4
Kimi e pergjithshme inorganike 21.09.2017 Tek . Farmaceutike 1 22.09.2017
Fizika 21.09.2017 Kimi Farm.2 21.09..2017
Statistike 11.09.2017 Tek. Farm.2 22.09.2017
Anatomi 12.09.2017 Kimi Ushqimore 21.09..2017
Latinisht 11.09.2017 Etike Deontologji 11.09.2017
Farmakognozi 22.09.2017 Kimi toksikologjike 21.09.2017
Higjenë 22.09.2017 Fitoterapi 23.09.2017
Njohuri mbi semundje 22..09.2017 Shendet Mjedisor 12.09.2017
Kimi Toksikologjike 21.09.2017 Biokimi Klinike 23.09.2017
Farmaci Sociale 23.09.2017
Farmaci 5 Fizioterapi 3
Kimi Farmaceutike 23.09.2017 Fizioterapi Instrumentale 14.09.2017
Tek.Farm 2 22.09.2017 Anatomi Patologjike 14.09.2017
Kimi Ushqimore 21.09.2017 OBS-Gjinekologji 13.09.2017
Etike Deontologji 11.09.2017 Ndihma E Shpejte 14.09.2017
Farmakologji 13.09.2017 ORTOPEDI 14.09.2017
Kimi Toksikologjike 21.09.2017 Reumatologji 14.09.2017
Legjislacion 11.09.2017 Praktike 14.09.2017
Kimi Farmaceutike 3 23.09.2017 Metodologji dhe rehabilitim Motorrik 15.09.2017
Farmakologji Klinike 23.09.2017 Njohuri Semundje te Brendshme 22.09.2017
Biofarmaci 23.09.2017 Pediatri  dhe Reh Pediatrik 13.09.2017
Fitoterapi 23.09.2017 Klinika dhe reh.Infantil 15.09.2017
Fiziologji Klinike dhe reh.Neuropsik 15.09.2017
Klinika , Reh i aparatit CV 15.09.2017
Metodologji e reh, manual 15.09.2017
Radiologji 12.09.2017
Pergatitje Teme 15.09.2017
Legjislacion Mjekesor 11.09.2017
Geriartri 15.09.2017
Dermatologji 13.09.2017
Praktika 15.09.2017
Fizioterapi 2 Fizioterapi 1
Informatike 11.09.2017 Fizike 16.09.2017
Praktike 14.09.2017
Biokimi e Aplikuar Klinike 16.09.2017
Fiziologji 12.09.2017
Kineziologji e pergjithshme 16.09.2017
Reh. Semundje te Brendshme 14.09.2017
Farmakologji 13.09.2017
Patologjite e Ap.Lokomotor 16.09.2017
Rehabilitim Special 16.09.2017
Fizioterapi Instrumentale 16.09.2017
Kineziologji Speciale 16.09.2017
Mjekesi Reh. Maternofetale 14.09.2017
Mjekesi Reh. Te Femijet 14.09.2017
Shkenca Infermieristike,tek.neuro 12.09.2017
Kirurgji Speciale 14.09.2017
Obstetrike 13.09.2017
Ndihma e Shpejte 14.09.2017
Ortopedi-Traumatologji 14.09.2017
Reumatologji 14.09.2017
Praktike ne Kabinet 14.09.2017
Metodologji dhe tek. motorike 15.09.2017
Infermieri 1

Infermieri 2

Latinisht   11.09.2017 Latinisht 11.09.2017
Italisht 11.09.2017 Italisht       11.09.2017
Anglisht    11.09.2017 Psikologji  11.09.2017
Psikologji   11.09.2017 Etike / Deontologji       11.09.2017
Etike Deontologji   11.09.2017 Legjislacion  11..09.2017
Legjislacion  11.09.2017 Anatomi    12.09.2017
Sociologji    11.09.2017 Sociologji   11.09..2017
Anatomi  12.09.2017 Fiziologji      12.09.2017 
Fiziologji  12.09.2017 Mikrobiologji  12.09.2017
Mikrobilogji  12.09.2017 Histologji    12.09.2017
Histologji   12.09.2017 Biokimi     12.09.2017
Biokimi Mjekesore   12.09.2017 Informatike          11.09..2017
Biokimi     12.09.2017 Statistike   11.09.2017
Statistike  11.09.2017 Ekonomi Shendeti    11.09..2017
Ekonomi Shendeti  11.09.2017 Shendet Publik      12.09..2017
Shendet Publik   12.09.2017 Shendet Mjedisor  12.09.2017
Shendet Mjedisor  12.09.2017 Infermieristike 1    13.09..2017
Infermieristike 1  13.09.2017 Puerikulture       13.09.2017
Puerikulture   13.09.2017 Inf Puerikulture   13.09.2017
Inf.  Puerikulture   13.09.2017 Praktike 1   13.09.2017
Praktike 1 13.09.2017 Anglisht 2    11.09.2017
Anatomi    12.09.2017
Farmakologji    13.09.2017