Blog

Bibloteka

Biblioteka Një ndër gjërat me shumë rëndësi për ecurinë e studimeve është dhe biblioteka. Ajo përbën një pasuri shumë të çmuar për studentët.  ASAR  i kushton një rëndësi të veçantë bibliotekes  dhe pasurimit të saj përmes shtimit të literatures shkencore.Qëllimi kryesor i bibliotekes  së ASAR-it është të suportojë procesin kërkimor dhe kurrikular të Universitetit dhe të studentëve. Biblioteka […]

Tarifat

Tarifat e studimit Tarifat ne ASAR jane te unifikuara ne te tre ciklet e studimit… Per ciklet e studimit Bachelor tarifat jane 1500 Euro viti akademik Per ciklet e studimi Master i Shkencave ne Farmaci dhe Stomatologji  tarifat jane 2500 Euro viti akademik. Master Profesional ne Menaxhim Infermieror eshte 1500 Euro viti akademik. Kohezgjatja e programit […]

Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Përshkrimi i fakultetit: Fakulteti i Shkencave Mjekësore  ofron diploma në të tre ciklet e studimit: “Master i Shkencave” në Stomatologji, (5 vite akademike) “Master i Shkencave” në Farmaci. (5 vite akademike). “Master Profesional” në Menaxhim Infermieror (1.5 vite akademike). “Bachelor” në Fizioterapi  (3 vite akademike). “Bachelor” në Infermieri (3  vite akademike). Mësimdhënia përqendrohet në njohuritë më […]

Fakulteti i Ekonomisë

Përshkrimi i fakultetit: Mbështetur në filozofinë e ASAR , Fakulteti  i Ekonomisë kombinon njohuritë teorike ekonomike me përvojat më të spikatura praktike, duke i përgatitur studentët me cilësi për kërkesat dhe prirjet e tregut të punës në Shqipëri, rajon e më gjerë. Fakulteti i Ekonomisë ofron diploma  të  ciklit  te studimit: Bachelor dhe përbëhet nga […]

Fjala e Presidentit

PRESIDENTI SERRIK MUSKAJ ASAR, PARTNER I ZHVILLIMIT DHE I TREGUT TË PUNËS ASAR ka mbyllur 5-vjeçarin e parë si Institucion i Arsimit të Lartë. Që nga themelimi në vitin 2011, ASAR nuk ka reshtur përpjekjet për reformimin, strukturimin dhe kompletimin brenda vetes, apo procese dhe iniciativa të cilat sigurojnë diplomimin me cilësi sa më të lartë të […]

Historiku

Akademia e Studimeve të Aplikuara “REALD”u themelua në vitin 2010 , nga Shoqëria ESKELD me president Z. Serrik Muskaj  si vijueshmëri  e vizionit  dhe largpamësisë së tij pasi po e njëjta shoqëri kishte krijuar në 2008, Shkollën 9- vjeçare , Shkollën e Mesme. Përvoja disa vjeçare si dhe të  qënurit biznesmen i cili  ka operuar […]

Jeta Studentore

Qeveria Studentore Qeveria Studentore, e zgjedhur në mënyrë demokratike nga vetë studentët çdo vit, është organi që përfaqëson interesat e studentëve. Pjesëmarrja e studentëve në qeverisjen e ASAR është realizuar nëpërmjet përfshirjes së përfaqësuesve të tyre në strukturat drejtuese. Përfaqësuesit e Qeverisë Studentore Presidente: Olga Maluqi Senatorët IRISA ZEQAJ DORIELA JANKU KLEA MUSKAJ KLOTILDA hOXHA SELA BRAHIMAJ […]