Blog

UNDP Survey

Ministria e Arsimit dhe Sportit me mbështetjen e UNDP Albania ka ndërmarrë një proces konsultimi me grupet e interesit me qëllim vlerësimin e rezultateve/problematikave të hasura gjatë zbatimit të ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor. Në kuadër të këtij procesi është hartuar një pyetësor i cili ka për qëllim të vjelë opinionin e […]

Pyetësor nga UNDP

Ministria e Arsimit dhe Sportit me mbështetjen e UNDP Albania ka ndërmarrë një proces konsultimi me grupet e interesit me qëllim vlerësimin e rezultateve/problematikave të hasura gjatë zbatimit të ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor. Në kuadër të këtij procesi është hartuar një pyetësor i cili ka për qëllim të vjelë opinionin e […]

Njoftim

NJOFTIM I nderuar Znj/Z Ne vijim te komunikimit tone ne sistem ju bejme me dije se ASAR ka perditesuar stafin e tij konkretisht : ne Departamentin e Farmacise ,Fakulteti I Shkencave Mjekesore eshte rekrutuar z. Petrit Kotorri me titull Prof.Asc si staf akademik efektiv, ndersa ne Departamentin e Stomatologjise, Fakulteti I Shkencave Mjekesore eshte rekrutuar […]

Njoftim: Dokumentacioni i nevojshëm për studime në ciklin e dytë master professional

Të nderuar Student, Nëse jeni të interesuar për studime në ciklin e dytë master professional, ASAR ofron master professional në “Menaxhim Infermieror”. Aplikimet bëhen pranë sekretarisë së ASAR Vlorë, duke filluar nga data 11 Tetor 2016 deri në datën 17 Tetor 2016. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim është: Diplomë ose fotokopje të saj të njësuar […]

Rezultatet Paraprake të Aplikantëve në IAL ASAR Vlorë

Rezultatet paraprake te aplikanteve ne IAL ASAR Vlore. Ne Listen e Meposhteme jane te gjithe kandidatet Fitues.  Rezultatet Paraprake të Aplikantëve në IAL ASAR Vlorë Nr. IAL Fakultet Program Studimi ID MATURE M1 M2 Mesatare 1 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163341300174 9.3 8.9 9.09 2 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave […]

Open Call for Second Edition 2015-2016

         QUANTITATIVE RESEARCH METHOD. A FOCUS ON: RESEARCH QUESTION, HYPOTHESIS DEVELOPMENT AND PATH MODEL Department of Management of ASAR is organizing the second edition of the Summer School on Research Methodology. PURPOSE OF THE COURSE: to provide participants knowledge and skills in the field of scientific research methodology. In particular, the second edition […]

Organisational Structure

DIRECTOR OF REALD SUMMER SCHOOL Prof. Mirko Perano (Ph.Ds)             Reald University of Vlorë – ASAR, University of Salerno Dr. Përparim Fakaj (Secretary)        Reald University of Vlorë – ASAR   SCIENTIFIC BOARD Prof. Mirko Perano – President Professor at Reald University of Vlorë – ASAR (Albania) and University of Salerno (Italy) Prof. Marco Pellicano […]

Kërkimi Shkencor

Vizioni Kërkimi shkencor në ASAR zë një vend qendror dhe është baza e mësimdhënies dhe e asaj çfarë bëjmë ne si staf universitar. Kërkimi shkencor bazohet në Revistat shkencore,Konferenca shkencore, shkolla verore ,Bibliotekën si dhe në njësinë e lëndëve metodologjike duke filluar nga niveli Bachelor. Puna kërkimore synon të jetë jo vetëm novatore, por dhe […]