Blog

Orari i provimeve Vere 2017

Farmaci 1 Farmaci 2 Lënda Data Lënda Data Kimi e Pergjithshme dhe Inorganike 21.09.2017 Kimi Organike 21.09.2017 Fizikë 21.09.2017 Mikrobiologji 12.09.2017 Biologji 21.09.2017 Botanika 21.09.2017 Anatomi 12.09.2017 Psikologji 11.09.2017 Latinisht 11.09.2017 Anglisht 1 11.09.2017 Informatikë 11.09.2017 Farmaci 3 Farmaci 4 Kimi e pergjithshme inorganike 21.09.2017 Tek . Farmaceutike 1 22.09.2017 Fizika 21.09.2017 Kimi Farm.2 21.09..2017 […]

UNDP Survey

Ministria e Arsimit dhe Sportit me mbështetjen e UNDP Albania ka ndërmarrë një proces konsultimi me grupet e interesit me qëllim vlerësimin e rezultateve/problematikave të hasura gjatë zbatimit të ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor. Në kuadër të këtij procesi është hartuar një pyetësor i cili ka për qëllim të vjelë opinionin e […]

Pyetësor nga UNDP

Ministria e Arsimit dhe Sportit me mbështetjen e UNDP Albania ka ndërmarrë një proces konsultimi me grupet e interesit me qëllim vlerësimin e rezultateve/problematikave të hasura gjatë zbatimit të ligjit për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor. Në kuadër të këtij procesi është hartuar një pyetësor i cili ka për qëllim të vjelë opinionin e […]

Njoftim

NJOFTIM I nderuar Znj/Z Ne vijim te komunikimit tone ne sistem ju bejme me dije se ASAR ka perditesuar stafin e tij konkretisht : ne Departamentin e Farmacise ,Fakulteti I Shkencave Mjekesore eshte rekrutuar z. Petrit Kotorri me titull Prof.Asc si staf akademik efektiv, ndersa ne Departamentin e Stomatologjise, Fakulteti I Shkencave Mjekesore eshte rekrutuar […]

Rezultatet Paraprake të Aplikantëve në IAL ASAR Vlorë

Rezultatet paraprake te aplikanteve ne IAL ASAR Vlore. Ne Listen e Meposhteme jane te gjithe kandidatet Fitues.  Rezultatet Paraprake të Aplikantëve në IAL ASAR Vlorë Nr. IAL Fakultet Program Studimi ID MATURE M1 M2 Mesatare 1 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163341300174 9.3 8.9 9.09 2 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave […]

Open Call for Second Edition 2015-2016

         QUANTITATIVE RESEARCH METHOD. A FOCUS ON: RESEARCH QUESTION, HYPOTHESIS DEVELOPMENT AND PATH MODEL Department of Management of ASAR is organizing the second edition of the Summer School on Research Methodology. PURPOSE OF THE COURSE: to provide participants knowledge and skills in the field of scientific research methodology. In particular, the second edition […]

Organisational Structure

DIRECTOR OF REALD SUMMER SCHOOL Prof. Mirko Perano (Ph.Ds)             Reald University of Vlorë – ASAR, University of Salerno Dr. Përparim Fakaj (Secretary)        Reald University of Vlorë – ASAR   SCIENTIFIC BOARD Prof. Mirko Perano – President Professor at Reald University of Vlorë – ASAR (Albania) and University of Salerno (Italy) Prof. Marco Pellicano […]

Kërkimi Shkencor

Vizioni Kërkimi shkencor në ASAR zë një vend qendror dhe është baza e mësimdhënies dhe e asaj çfarë bëjmë ne si staf universitar. Kërkimi shkencor bazohet në Revistat shkencore,Konferenca shkencore, shkolla verore ,Bibliotekën si dhe në njësinë e lëndëve metodologjike duke filluar nga niveli Bachelor. Puna kërkimore synon të jetë jo vetëm novatore, por dhe […]