post

Lista përfundimtare e pjesëmarrësve 2014/2015

SHQIP:

Në bazë të Dekretit Rektoral me prot. nr.16 të 29/08/2015 aprovohet lista përfundimtare, për pjesëmarrjen ne edicionin e parë të Reald Summer School mbi metodologjinë e kërkimit social. Dekreti Rektoral shton vendet e lira nga 40 nc 50.

Drejtori
Prof. Mirko Perano

Lista e pjesëmarrësve të edicionit të parë 2014 – 2015

 

ITALIANO:

Con Decreto Rettorale avente prot. n. 16 del 29/08/2015 viene approvata la graduatoria, relativa alla selezione per titoli, per la partecipazione alla prima edizione della Reald Summer School sulla metodologia della ricerca sociale. Il Decreto Rettorale estende i posti disponibili da 40 a 50.

Il Direttore
Prof. Mirko Perano

Graduatoria dei partecipanti della prima edizione