post

Lendet e Programit Farmaci

Ngarkesa mesimore e konvertuar  per Vitin Akademik 2017- 2018
Departamenti FARMACI
Nr. KODI LENDA ECTS Auditor Ngarkesa e Konvertuar
Leksione Ushtrime/Seminare Laboratore Praktike mesim/profes  Det Kursi Semestri I Semestri II
1x1.5h 1x1h 1x0.8h 1x0.5h
 Sem I
1 KIM 121 KIMI E PERGJITHSHME DHE INORGANIKE 1 7 3 2 1 0 90  
ADELINA SKENDERI   68 30 12 0 87  
2 FIZ 131 FIZIKE  5 2 2 0 0 60  
    XHULI MECAJ   45 30     75  
3 LAT 141 LATINISHT 1 6 2 2 0 0 60  
FABIOLA SPAHIU   45 30     75  
4 BIO 161 BIOLOGJ 6 2,5 2 0 0 68  
    BLERTA TURANI   56 30 0 0 86  
5 INF181 FARMAKOINFORMATIKE 6 2 2 0 0 75  
    MARIOLA HASANI   45 45     90  
    TOTAL 30            
SEM II
1 KIM 121 KIMI E PERGJITHSHME DHE INORGANIKE 2 3 2 0 1 0   38
A. SKENDERI   45   12 0 57  
2 FIZ 132 BIOFIZIKE  3 2 0,5 0 0   38
XHULI MECAJ   45 7,5     53  
4 GJEN 162   GJENETIKE 2 1,5 0,5 0 0   30
SOTIR VANGJELI   22 7,5     30  
6 ANT 112 ANATOMI  10 4 3       105
KLODETA MUCAJ   45 30     75  
5 INFO 182 BIOSTATISTIKE 6 2 2,5 0 0   68
STAFF   45 30 0 0 75  
3 ANG 142 ANGLISHT 1 6 2 2 0 0 60  
LEDI MERKAJ           49  
    TOTAL 30            
 
  VITI II SEM III
1 KIM 223 KIMI ORGANIKE 1 5 2 2 0 0 60  
PETRIT KOTORI   68 30        
2 KIM 233 KIMI ANALITIKE 1 6 2 0 2 0 60  
JONA KERRI   45   24      
3 BOT 263 BOTANIKE 6 2 1 1 0 60  
ELEKTRA SPAHIU   45 15 12      
4 FAM 273 FIZIOLOGJI 7 3 2 0 0 75  
SOTIR VANGJELI              
5 MIK 283 MIKROBIOLOGJI 6 2 2 0 0 60  
KRENAR MALAJ            
    TOTAL 30            
VITI II SEM IV
1 KIM223 KIMI ORGANIKE 1 7 3 1,5 1,5 0   90
PETRIT KOTORI   45 23 12   80  
2 KIM 233 KIMI ANALITIKE 1 6 2 0 2,5 0   68
JONA KERRI   45   24   69  
3 PSI 233 PSIKOLOGJI KOMUNIKIMI 4 2 1,5 0 0   52
STAFF   45 23     68  
4 SIT 263 SISTEMATIKE 7 3 1,5 1,5 0   90
ELEKTRA SPAHIU   45 22 18   85  
5 BKM294 BIOKIMI MJEKSORE 6 3 1,5 0 0   68
STAFF 68 22        
    TOTAL 30            
VITI III  SEM V
1 FAM 315 KIMI FARMACEUTIKE 1 6 3 1 0 0 60  
LEDIAN CAMA   68 15        
2 FAM 325 TEKNOLOGJI FARMACEUTIKE  1 6 3 1     60  
YLLKA SULCAJ   68 15        
3 FAM 345 FARMAKOGNOZI 10 3 1 2 1 90  
YLLKA SULCAJ              
4 FAM 355 FARMAKOLOGJI MJEKSORE 1 4 2 1 0 0 60  
LEDIAN CAMA   30 15        
5 FAM 305 HIGJENE 4 2 0,5 1,5 1 75  
STAFF              
    TOTAL 30            
VITI III  SEM VI
1 FAM 366 NJOHURI MBI SEMUNDJET 7 3 1 1,5   82  
SOTIR VANGJELI              
2 FAM355 FARMAKOLOGJI MJEKSORE 2 8 3 2 0,5 1 82  
LEDIAN CAMA   68 30 4      
3 KIM 376 KIMI FIZIKE 6 2 2 1   75  
STAFF   30 30 12      
4 FAM 386 KIMI TOKSIKOLOGJIKE 9 3 2 1 1 90  
YLLKA SULCAJ              
    TOTAL 30            
VITI IV SEM VII
1 EDM 418 ETIKE/DONTOLOGJI, MJEKSI LIGJORE 6 2 2   0 60  
PERPARIM FAKAJ   45 30        
2 FAM 425 TEKNOLOGJI FARMACEUTIKE  2 4 2 1   1 45  
YLLKA SULCAJ   68 30        
3 FAM 457 FITOTERAPI 4 2 0,5 0,5   45  
YLLKA SULCAJ   45 7 8      
4 KIM 447 KIMI USHQIMORE 5 2 0,5 1,5   60  
SPIRO PANAJOTI   45 7 18      
5 BIK 487 BIOKIMI KLINIKE 4 2 1     45  
STAFF   45 15        
6 FAM 468 KONTROLLI CILESOR I BARNAVE 7 2 2 1   75  
LEJDI FETAHU   45 30 12      
    TTOTAL 30            
VITI IV  SEM VIII
1 FAM 438 LEGJISLACION FARMACEUTIK 6 2 1 1,5   68  
STAFF              
2 FAM 425 TEKNOLOGJI FARMACEUTIKE  2 7 3 2 0 1 75  
YLLKA SULCAJ   45 15        
3 FAM 415 KIMI FARMACEUTIKE 2 10 3 1 2 2 90  
LEDIAN CAMA   68 15        
4 FAM 458 FARMACI SOCIALE 7 3 2   2 75  
LEJDI FETAHU   68 30        
    TOTAL 30            
                   
VITI V  SEM IX
1 FAM 515 KIMI FARMACEUTIKE 3 6 2 1 1,5   68  
LEDIAN CAMA   45 15 18      
2 FAM 525 TEKNOLOGJI FARMACEUTIKE  3 6 2 2 0,5   68  
YLLKA SULCAJ   45 30 6      
3 FAM549 FARMAKOLOGJI KLINIKE 4 2 1     45  
YLLKA SULCAJ   45 15        
4 FAM 569 BIOFARMACI 4 2 1     45  
LEJDI FETAHU   45 15        
    TOTAL 20            
VITI V  SEM X
1 FAM 580 PRAKTIKE  20         500  
LEDIAN CAMA           250  
YLLKA SULCAJ           250  
2 FAM 590 TEZA E DIPLOMES 20         480  
    TOTAL 40            

No Comments

Add your review