post

Lendet e Programit Farmaci

11

Nr. Lendet Tipi i veprimit ECTS OM OSI
1. Lenda : Kimi e pergjithshme dhe inorganike
Modulet
Moduli 1 : Kimi e pergjithshme dhe inorganike A 12 150 150
Gjithesej 12 150 150
2. Lenda: Kimi Organike
Moduli 1: Kimi Organike A 15 150 150
Gjithesej 15 150 150
3. Lenda: Biologji
Modulet:
Moduli 1: Biologji A 8 75 125
Moduli 2: Fiziologji B 7 75 100
Gjithesej 15 150 225
4. Lenda: Gjuhe e Huaj
Modulet:
Moduli 1: Gjuhe e huaj 1 Anglisht/Gjermanisht D 6 60 90
Moduli 2: Gjuhe e huaj 2 Anglisht/ Italisht D 6 60 90
Moduli 3: Latinisht E 6 60 90
Gjithesej 18 180 270
5. Lenda: Fizike
Modulet
Moduli 1 : Fizike A 6 60 90
Gjithesej 6 60 90
6. Lenda: Anatomi
Modulet
Moduli 1: Anatomi B 10 100 150
Gjithesej 10 100 150
7. Lenda: Informatike
Modulet:
Moduli 1 : Informatike E 6 60 90
Moduli 2: Statistike A 6 60 90
Gjithesej 12 120 180
8. Lenda: Mikrobiologji
Modulet
Moduli 1: Mikrobiologji B 6 60 90
Gjithesej 6 60 90
9. Lenda: Kimi Analitike
Modulet
Moduli 1: Kimi analitike B 10 95 155
Gjithesej 10 95 155
10. Lenda : Kimi fizike
Modulet:
Moduli 1: Kimi fizike B 6 60 90
Gjithesej 6 60 90
11. Lenda: Biokimi
Modulet
Moduli 1: Biokimi B 6 60 90
Gjithesej 6 60 90
12. Lenda: Teknologji farmaceutike
Modulet
Moduli 1: Teknologji Farmaceutike 1 B 16 160 240
Moduli 2: Teknologji Farmaceutike 2 B 16 160 240
Moduli 3: Teknologji Farmaceutike 3 B 7 80 95
Gjithesej 39 400 575
13. Lenda : Kimi Farmaceutike
Modulet:
Moduli 1: Kimi Farmaceutike 1 B 16 160 240
Moduli 2: Kimi Farmaceutike 2 B 16 160 240
Moduli 3: Kimi farmaceutike 3 B 7 80 95
Gjithesej 39 400 575
14. Lenda: Farmakognozi
Modulet:
Moduli 1: Farmakognozi B 10 100 150
Gjithesej 10 100 150
15. Lenda: Toksikologji
Modulet
Moduli 1: Toksikologji B 5 50 75
Gjithesej 5 50 75
16. Lenda: Biofarmaci
Modulet
Moduli 1:Biofarmaci B 6 60 90
Moduli 2: Fitoterapi C 4 40 60
Gjithesej 10 100 150
17. Lenda: Farmakologji
Modulet :
Moduli 1: Farmakologji B 6 60 90
Moduli 2 : Farmakologji Klinike B 6 60 90
Gjithesej 12 120 180
18. Lenda: Kimi ushqimore
Modulet
Moduli 1: Kimi Ushqimore B 5 60 65
Gjithesej 5 60 65
19. Lenda: Njohuri mbi semundjet
Modulet
Moduli 1: Njohuri mbi semundjet C 6 60 90
Gjithesej 6 60 90
20. Lenda: Higjene
Modulet:
Moduli 1 : Higjene C 6 60 90
Gjithesej 6 60 90
21. Lenda: Legjislacion farmaceutik
Modulet
Moduli 1: Legjislacion farmaceutik C 6 60 90
Gjithesej 6 60 90
22. Lenda: Etike-deontologji/Mjekesi ligjore
Modulet
Modili 1: Etike-deontologji/Mjekesi Ligjore C 6 60 90
Gjithesej 6 60 90
23. Lenda: Botanike
Modulet
Moduli 1: Botanike A 3 30 45
Moduli 2: Sistematike C 7 70 105
Gjithesej  10 100 150
24. Lenda: Praktike Mesimore
Modulet
Moduli 1: Praktika mesimore E 30 600 210
Gjithesej 30 600 210
25.

Lenda: Teza e diplomes

Modulet

Moduli 1: Teza e diplomes F 10 80 170
Gjithesej 10 80 170

No Comments

Add your review