post

Këshilli Shkencor i Qendrës së Kërkimit Shkencor

1. Dr. Niazi Xhaferi
2. Dr. Spiro Panajoti
3. MSc Arqile Mishtaku
4. MSc Morena Xhelili
5. MSc Mirseda Shehaj
6. MSc Pertaq Truja