Fakulteti Shkencave Mjekesore

Fakulteti Shkencave Mjekësore

Mbështetur në filozofinë e ASAR , Fakulteti i Shkencave Mjekësore kombinon njohuritë teorike mjekësore me përvojat më të spikatura praktike, duke i përgatitur studentët me cilësi për kërkesat dhe prirjet e tregut të punës në Rajonin e Jugut, Shqipëri e më gjerë.
Fakulteti i Shkencave Mejkësore ofron diploma në: Bachelor Infermieri, Bachelor Fizioterapi, Master Profesional në Menaxhim Infermieror, Master Shkencor në Farmaci dhe Master Shkencor në Stomatologji.