post

Departamenti i Infermierisë

FAKULTETI  I SHKENCAVE MJEKËSORE

DEPARTAMENTI I INFERMIERISË

                     Stafi  akademik, Fakulteti i Shkencave Mjekesore, Departamenti i  Infermieri, Viti akademik 2016-2017

PAE (Emër mbiemër) Titulli/Grada PAK(emër mbiemër) Titulli/ Grada
1. Sotir            Vangjeli Prof. As Yllka         Bilushi Prof.Dr.
 2.Vitori          Hasani Prof.As Ejona         Zilja Dr.
3. Arqile         Apostoli Dr. Brunilda   Mersini Dr.
4. Vasilika      Prifti Msc
5. Fabiola        Spahiu Msc
6.Romina        Likaj Msc
7.Aurora         Kurti Msc
8. Seljana       Leskaj Msc (laborante)

Përgjegjës i Departamentit
Vitori Hasani

No Comments

Add your review