post

Departamenti i Fizioterapisë

FAKULTETI  I SHKENCAVE MJEKËSORE

DEPARTAMENTI  I FIZIOTERAPISË

PAE (Emër mbiemër) Titulli/Grada PAK(emër mbiem) Titulli/ Grada
1. Sabit                Brokaj Prof.Dr Elsid             Sulaj Msc.
2. Stavri              Furxhi Dr.
3. Blerta              Turani Drnt.
4. Krenar            Malaj Drnt. (laborant)
5. Eduart             Mone Mjek specialist
6. Luisiana         Memushaj Msc
7.Eda                   Prifti Msc
8.Tom                  Koci Mjek Specialist
9.Vjollca             Lako Msc
10.Eva                 Maze Msc

Përgjegjës i Departamentit

Dr. Stavri Furxhi

No Comments

Add your review