post

Departamenti Farmaci

FAKULTETI  SHKENCAVE  MJEKËSORE

DEPARTAMENTI   FARMACISË

 Stafi  akademik, Fakulteti i Shkencave Mjekesore, Departamenti i  Farmacise, Viti akademik 2016-2017
PAE (Emër mbiemër) Titulli/Grada PAK(emër mbiem) Titulli/ Grada
1. Petrit                Kotori Prof.Dr    
2. Spiro            Panajoti Dr. Elektra     Spahiu Dr.
4. Adelina   Skenderi (Nushi) Dr. Silvana    Ngresi Msc
3. Gentiana     Qëndro Drnt. Anisa       Mino Msc
5. Ledian         Cama Drnt. Fabjola        Dalipaj Msc
6. Jona              Keri Drnt.
7. Yllka            Kotori Msc

 

Përgjegjës i Departamentit
Drnt. Gentiana Qëndro

No Comments

Add your review