post

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-2016 Dapartamenti Menaxhim

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-2016                                        

Dapartamenti Menaxhim

VITI I

NR LENDA DATA ORA
1. Mikroekonomi 09.02.2016 09.00-11.00
2. Sociologji 18.02.2016 09.00-11.00
3. Bazat e Financës 12.02.2016 09.00-11.00
4. Gjuhë e Huaj   1 23.02.2016 09.00-11.00
5. Shkrim Akademik 16.02.2016 09.00-11.00

VITI    II

NR LENDA DATA ORA
1. Mikroekonomi e     ndermjetme 10.02.2015 09.00-11.00
2. Baza Kontabiliteti 25.02.2016 09.00-11.00
3. Statistikë 22.02.2016 09.00-11.00
4. Parimet e Marketingut 15.02.2016 09.00-11.00
5. E Drejtë Biznesi 17.02.2016 09.00-11.00

VITI   III

NR LENDA DATA ORA
1. Drejtim Financiar 09.02.2016 09.00-11.00
2. Menaxhim I   operacioneve 11.02.2016 09.00-11.00
3. Sjellje Organizative 17.02.2016 09.00-11.00
4. Sipërmarrje Biznes I Vogël 24.02.2016 09.00-11.00
5. Biznes Ndërkombëtar 19.02.2016 09.00-11.00

 

No Comments

Add your review