post

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016 Dapartamenti Stomatologji

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016                                        

Dapartamenti Stomatologji

VITI I

NR LENDA DATA ORA
1. Kim e përgjithshme dhe Inorganike 27.02.2016 11.00-14.00
2. Kimi Organike 22.02.2016 11.00-14.00
3. Fizikë 19.02.2016 09.00-11.00
4. Biofizikë 19.02.2016 11.00-14.00
5. Biologji 15.02.2016 10.00-12.00
6 Gjenetikë 08.02.2016 08.00-10.00
7 Mikrobiologji 09.02.2016 08.00-10.00
8. Anatomi Humane 12.02.2016 10.00-12.00

 

VITI   II

Nr. LENDA DATA ORA
1. Kirurgji Stomatologjik 10.02.2016 10.00-12.00
2. Anestezi Sedacioni 12.02.2016 10.00-12.00
3. Pedodonci stomat Parandaluese 08.02.2016 10.00-12.00
4. Propedeuntik Okluzion Dentar 22.02.2016 10.00-12.00
5. Sëmundje infektive 11.02.2016 09.00-11.00
6. Farmakologji 22.02.2016 13.00-15.00

VITI   III

Nr. LENDA DATA ORA
1. Kirurgji Orale 17.02.2016 10.00-12.00
2. Odontologji konservative 24.02.2016 10.00-12.00
3. Proteza fikse 19.02.2016 10.00-12.00
4. Semundje të brendshme 11.02.2016 09.00-11.00

 

Viti   IV

Nr. LENDA DATA ORA
1. Kirurgji maxifaciale 24.02.2016 10.00-12.00
2. Radiologji- Fizioterapi 12.02.2016 09.00-11.00
3. Paradonto. Pat.speciale 08.02.2016 10.00-12.00
4. Proteza pjesore 26.02.2016 10.00-12.00
5. Shendet Publik 10.02.2016 9.00-11.00
6 Epidemiologji 18.02.2016 09.00-11.00

Viti V

Nr. LENDA DATA ORA
1. Kirurgji Spec e Implante. 16.02.2016 10.00-12.00
2. Odonto Rest Endodonci 2

 

15.02.2016 10.00-12.00
3. Proteza totale Epiteza 09.02.2016 10.00-12.00

 

No Comments

Add your review