post

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016 Dapartamenti Infermieri

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016                                        

Dapartamenti Infermieri

VITI I

NR LENDA DATA ORA
1. Latinisht 19.02.2016 09.00-11.00
2. Gjuhë e huaj Italisht-Frengjisht 08.02.2016 10.00-12.00
3. Gjuhë e huaj Anglisht 1 23.20.2016 11.00-13.00
4. Psikologji   Mjeksore 22.02.2016 09.00-11.00
5. Etikë deontologji 23.02.2016 09.00-11.00
6 Legjislacion   Shëndetësor 11.02.2016 09.00-11.00
7 Sociologji/ Psiko e përgjithshme 24.02.2016 09.00-11.00
8 Anatomi   Normale 08.02.2016 09.00-11.00
9 Fiziologji 09.02.2016 09.00-11.00
10 Mikrobiologji 10.02.2016 09.00-11.00
11. Biokimi Mjekesore 16.02.2016 09.00.11.00

VITI   II

NR LENDA DATA ORA
1. Gjuhë e huaj Anglisht 2 23.02.2016 09.00-11.00
2. Anatomi   patologjike 18.02.2016 09.00-11.00
3. Farmakologji 22.02.2016 13.00-15.00
4.  

Imunologjiimunohematologji

09.02.2016 09.00-11.00
5. Gjenetikë/biologji molekulare 08.02.2016 09.00-11.00
6. Infermjeristikë 2 08.02.2016 11.00-13.00
7. Kirurgji 1 19.02.2016 11.00-13.00
8. Inf. Kirurgji1 18.02.2016 19.00-11.00
9. Semundje të brendshme 1 11.02.2016 19.00-11.00
10. Inf. Semundje të brendshme 1 11.02.2016 11.00-13.00

 

VITI   III

NR LENDA DATA ORA
1. Gjinekologji 15.02.2016 13.00-15.00
2. Inf Gjinekologji 15.02.2016 11.00-13.00
3. Shëndet riprodhues 26.02.2016 09.00-11.00
4. Inf Shëndet riprodhues 26.02.2016 11.00-13.00
5. Kirurgji 2 23.02.206 09.00-11.00
6. Inf Kirurgji 2 23.02.2016 11.00-13.00
7. Okulistikë 11.02.2016 11.00-13.00
8. Inf Okulistikë 24.02.2016 09.00-11.00
9. Pediatri 2 17.02.2016 09.00-11.00
10. Inf.Pediatri 2 17.02.2016 11.00-13.00
11. Semundje te brendshme 2 12.02.2016 09.00-11.00
12. Inf. Semundje te brendshme 2 19.02.2016 09.00-11.00

 

 

No Comments

Add your review