post

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016 Dapartamenti Fizioterapi

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare  Per Vitin Akademik 2015-1016                                      

Dapartamenti Fizioterapi  

VITI I

NR LENDA DATA ORA
1. Psikologji Mjeksore 22.02.2016 09.00-11.00
2. Sociologji 18.02.2016 09.00-11.00
3. Shendet mjedisor 09.02.2016 9.00-11.00
4. Shendet publik 10.02.2016 9.00.-11.00
5. Fizikë 19.02.2016 09.00-11.00
6 Gjenetike 08.02.2016 09.00-11.00
7 Biokimi mjeksore 16.02.2016 09.00.11.00
8. Biokimi e aplikuar klinike 17.02.2016 09.02.2016
9. Terminologji Latine 19.02.2016 09.00-11.00
10. Anatomi 10.02.2016 11.00-13.00
11 Fiziologji 09.02.2016 09.00-11.00

VITI   II

NR LENDA DATA ORA
1. Semundje të Brendëshme (njohuri) 11.02.2016 9.00-11.00
2. Reabilitim I sëmundjeve të brendeshme speciale 16.02.2016 11.00-13.00
3. Farmakologji 22.02.2016 13.00-15.00
4. Patologjitë e aparatit lokomotor 16.02.2016 09.00-11.00
5. Reabilitim special 08.02.2016 09.00-11.00
6. Fizioterapi instrumentale 09.02.2016 09.00-11.00
7. Kineziologji speciale 19.02.2016 11.00-13.00
8. Mjekesi reabilituese maternofetale 17.02.2016 09.00-11.00
9. Mjekësi reabilituese tek fëmijët 10.02.2016 09.00-11.00
10. Neuropsikiatri infantile + Teknikat speciale të reabilitimit neuromotor 26.02.2016 10.00-12.00
11. Shkenca infermieristike dhe teknikat neuroreabilituese 12.02.2016 09.00-11.00
12. Metodologji reabilituese neuromotore speciale 11.02.2016 12.00-14.00
13. Kirurgji speciale 19.02.2016 11.00-13.00
14. Anatomi patologjike 18.02.2016 11.00-13.00

VITI  III

Nr. LENDA DATA ORA
1. Pediatri e reabilitim pediatrik 23.02.2016 09.00-11.00
2. Klinika dhe rehabilitimi në psikiatri dhe psikiatri infantile 15.02.2016 09.00-11.00
3. Fiziologjia, klinika dhe reabilitimi neuro psikologjik 17.02.2016 09.00-11.00
4. Klinika, Reabilitimi I aparatit c/v dhe respirator 25.02.2016 09.00-11.00
5. Metodologjia e përgjithshme e reabilitimit me terapi manuale 19.02.2016 11.00-13.00
6. Radiologji 12.02.2016 09.00-11.00
7. Legjislacion mjekësor+

Organizim shëndetësor

11.02.2016 09.00-11.00
8. Geriartri 16.02.2016 11.00-13.00
9. Onkologji 22.02.2016 09.00-11.00
10. Dermatologji 10.02.2016 11.-13.00

 

No Comments

Add your review