post

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016 Dapartamenti Finance

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare   Per Vitin Akademik 2015-1016

Dapartamenti Finance

VITI I

NR LENDA DATA ORA
1. Mikroekonomi 09.02.2016 09.00-11.00
2. Sociologji 18.02.2016 09.00-11.00
3. Bazat e Financës 12.02.2016 09.00-11.00
4. Gjuhë e Huaj   1 23.02.2016 09.00-11.00
5. Shkrim Akademik 16.02.2016 09.00-11.00

VITI   II

NR LENDA DATA ORA
1. Mikroekonomi e     ndermjetme 10.02.2016 09.00-11.00
2. Baza Kontabiliteti 25.02.2016 09.00-11.00
3. Statistikë 22.02.2016 09.00-11.00
4. Parimet e Marketingut 15.02.2016 09.00-11.00
5. E Drejtë Biznesi 17.02.2016 09.00-11.00

VITI   III

NR LENDA DATA ORA
1. Drejtim Financiar 09.02.2016 09.00-11.00
2. Paraja dhe Bankat 19.02.2016 09.00-11.00
3. Etikë Biznesi/ Komunikim në Biznes 11.02.2016 09.00-11.00
4. Menaxhim I Burimeve Njerëzore 16.02.2016 09.00-11.00
5. Kontabilitet Kosto Drejtim 24.02.2016 09.00-11.00

No Comments

Add your review