post

Data e Provimeve Farmaci Semestri Pare 2016

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016

Dapartamenti Farmaci

VITI I

NR LENDA DATA ORA
1. Statistikë 22.02.2016 09.00-11.00

VITI   II

NR LENDA DATA ORA
1. Kimi     Fizike 22.02.2016 11.00-13.00
2. Mikrobiologji 10.02.2016 09.00-11.00
3. Botanike 15.02.2016 09.00-11.00

VITI   III

NR LENDA DATA ORA
1. Higjenë 08.02.2016 09.00-11.00

VITI IV

NR LENDA DATA ORA
1. Etikë- dontologji Mjeksi Ligjore 23.02.2016 09.00-11.00

VITI V

NR LENDA DATA
1. Kimi Farmaceutike 3 19.02.2016 09.00-11.00
2. Teknologji Farmaceutike 3 22.02.2016 09.00-11.00
3. Farmakologji Klinike 24.02.2016 09.00-11.00
4. Biofarmaci 26.02.2016 09.00-11.00
5. Fitoterapi 15.02.2016 09.00-11.00

No Comments

Add your review