Blog

Semestri i dytë

[whohit] Semestri i dyte [/whohit] Fakulteti i Shkencave Mjekësore: Infermieri Fizioterapi Stomatologji Farmaci   Fakulteti i Ekonomisë: Financë Menaxhim