Blog

Tarifat

Tarifat e studimit Tarifat ne ASAR jane te unifikuara ne te tre ciklet e studimit… Per ciklet e studimit Bachelor tarifat jane 1500 Euro viti akademik Per ciklet e studimi Master i Shkencave ne Farmaci dhe Stomatologji  tarifat jane 2500 Euro viti akademik. Master Profesional ne Menaxhim Infermieror eshte 1500 Euro viti akademik. Kohezgjatja e programit […]