Blog

Open Call for Second Edition 2015-2016

         QUANTITATIVE RESEARCH METHOD. A FOCUS ON: RESEARCH QUESTION, HYPOTHESIS DEVELOPMENT AND PATH MODEL Department of Management of ASAR is organizing the second edition of the Summer School on Research Methodology. PURPOSE OF THE COURSE: to provide participants knowledge and skills in the field of scientific research methodology. In particular, the second edition […]

Organisational Structure

DIRECTOR OF REALD SUMMER SCHOOL Prof. Mirko Perano (Ph.Ds)             Reald University of Vlorë – ASAR, University of Salerno Dr. Përparim Fakaj (Secretary)        Reald University of Vlorë – ASAR   SCIENTIFIC BOARD Prof. Mirko Perano – President Professor at Reald University of Vlorë – ASAR (Albania) and University of Salerno (Italy) Prof. Marco Pellicano […]

Lista përfundimtare e pjesëmarrësve 2014/2015

SHQIP: Në bazë të Dekretit Rektoral me prot. nr.16 të 29/08/2015 aprovohet lista përfundimtare, për pjesëmarrjen ne edicionin e parë të Reald Summer School mbi metodologjinë e kërkimit social. Dekreti Rektoral shton vendet e lira nga 40 nc 50. Drejtori Prof. Mirko Perano Lista e pjesëmarrësve të edicionit të parë 2014 – 2015   ITALIANO: […]

Njoftim 2014/2015

Bëhet e ditur se me Dekret Rektoral me protokoll Nr. 13 datë 21/08/2015, afati për paraqitjen e kërkesës për pjesëmarrje në edicionin e parë të Reald Summer School mbi metodologjinë e kërkimit, është shtyrë deri më 28/08/2015. Drejtori

Edicioni i parë (2014 – 2015)

SHQIP: Edicioni i parë (2014 – 2015) Titulli: Kërkime cilësore për fenomenet sociale, një fokus mbi turizmin. Kërkesë për pjesëmarrje  Word pdf   ITALIANO: Prima edizione (2014 – 2015) Titolo: La ricerca qualitativa per i fenomeni sociali, un focus sul turismo. Domanda di partecipazione Word pdf  

Prezantimi i Shkollës Verore Reald

    PREZANTIMI I SHKOLLËS VERORE REALD NË METODOLOGJINË E KËRKIMIT SHKENCOR   Shkolla Verore Reald në aspektin e Metodologjisë në Kërkimin Shkencor i referohet dhe lidhet drejtëpërdrejtë me Departamentin e Menaxhimit dhe me Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin Reald të Vlorës. Fushëveprimi dhe qëllimi i  Shkollës Verore Reald është përhapja e kulturës së kërkimit […]