Blog

Statuti i Kolegjit Universitar “REALD”

STATUTI KOLEGJI UNIVERSITAR "REALD" PJESA E PARË  KREU I PARIME THEMELORE  Neni 1 Kolegji Universitar “REALD”   Kolegji Universitar “REALD” është Institucion Jopublik i Arsimit të Lartë, me karakter akademik, dhe shkencor. Kolegji Universitar “REALD” është person juridik, i pavarur dhe laik. Kolegji Universitar “REALD” ka strukturën e vet akademike dhe administrative, të miratuar nga [...]

Fjala e Presidentit

PRESIDENTI SERRIK MUSKAJ ASAR, PARTNER I ZHVILLIMIT DHE I TREGUT TË PUNËS ASAR ka mbyllur 5-vjeçarin e parë si Institucion i Arsimit të Lartë. Që nga themelimi në vitin 2011, ASAR nuk ka reshtur përpjekjet për reformimin, strukturimin dhe kompletimin brenda vetes, apo procese dhe iniciativa të cilat sigurojnë diplomimin me cilësi sa më të lartë të […]