Blog

Restorant

Për pjesëmarrësit në kurs  që gjatë kësaj periudhe dëshirojnë të drekojnë ose darkojnë  në qytetin e Vlorës, marrëveshjet me disa restorante të njohura  garantojnë një ulje mbi çmimin final  prej 30% ,që do të aplikohet nëse personat do të paraqesin certifikatën e rregjistrimit të tyre në kurs, që do të lëshohet  ditën e parë gjatë […]