Blog

Njoftim

Bazuar në ligjin Nr.9741 datë 21.05.2007 për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar në bazë të neneve 49 dhe 50 për punësimin në institucionet e arsimit të lartë. Mbështetur në Statutin dhe rregulloren e përgjithshme të Akademisë së Studimeve të Aplikuara Reald. Kriteret e punësimit për personelin akademik me kontratë përcaktohen në […]