Blog

Orari i provimeve Vere 2017

Farmaci 1 Farmaci 2 Lënda Data Lënda Data Kimi e Pergjithshme dhe Inorganike 21.09.2017 Kimi Organike 21.09.2017 Fizikë 21.09.2017 Mikrobiologji 12.09.2017 Biologji 21.09.2017 Botanika 21.09.2017 Anatomi 12.09.2017 Psikologji 11.09.2017 Latinisht 11.09.2017 Anglisht 1 11.09.2017 Informatikë 11.09.2017 Farmaci 3 Farmaci 4 Kimi e pergjithshme inorganike 21.09.2017 Tek . Farmaceutike 1 22.09.2017 Fizika 21.09.2017 Kimi Farm.2 21.09..2017 […]