Blog

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-2016 Dapartamenti Menaxhim

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-2016                                         Dapartamenti Menaxhim VITI I NR LENDA DATA ORA 1. Mikroekonomi 09.02.2016 09.00-11.00 2. Sociologji 18.02.2016 09.00-11.00 3. Bazat e Financës 12.02.2016 09.00-11.00 4. Gjuhë e Huaj   1 23.02.2016 09.00-11.00 5. Shkrim Akademik 16.02.2016 09.00-11.00 VITI    II NR LENDA DATA ORA 1. Mikroekonomi e   […]

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016 Dapartamenti Stomatologji

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016                                         Dapartamenti Stomatologji VITI I NR LENDA DATA ORA 1. Kim e përgjithshme dhe Inorganike 27.02.2016 11.00-14.00 2. Kimi Organike 22.02.2016 11.00-14.00 3. Fizikë 19.02.2016 09.00-11.00 4. Biofizikë 19.02.2016 11.00-14.00 5. Biologji 15.02.2016 10.00-12.00 6 Gjenetikë 08.02.2016 08.00-10.00 7 Mikrobiologji 09.02.2016 08.00-10.00 8. Anatomi Humane […]

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016 Dapartamenti Infermieri

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016                                         Dapartamenti Infermieri VITI I NR LENDA DATA ORA 1. Latinisht 19.02.2016 09.00-11.00 2. Gjuhë e huaj Italisht-Frengjisht 08.02.2016 10.00-12.00 3. Gjuhë e huaj Anglisht 1 23.20.2016 11.00-13.00 4. Psikologji   Mjeksore 22.02.2016 09.00-11.00 5. Etikë deontologji 23.02.2016 09.00-11.00 6 Legjislacion   Shëndetësor 11.02.2016 […]

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016 Dapartamenti Fizioterapi

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare  Per Vitin Akademik 2015-1016                                       Dapartamenti Fizioterapi   VITI I NR LENDA DATA ORA 1. Psikologji Mjeksore 22.02.2016 09.00-11.00 2. Sociologji 18.02.2016 09.00-11.00 3. Shendet mjedisor 09.02.2016 9.00-11.00 4. Shendet publik 10.02.2016 9.00.-11.00 5. Fizikë 19.02.2016 09.00-11.00 6 Gjenetike 08.02.2016 09.00-11.00 7 Biokimi mjeksore 16.02.2016 09.00.11.00 8. Biokimi e aplikuar […]

Data e Provimeve Farmaci Semestri Pare 2016

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016 Dapartamenti Farmaci VITI I NR LENDA DATA ORA 1. Statistikë 22.02.2016 09.00-11.00 VITI   II NR LENDA DATA ORA 1. Kimi     Fizike 22.02.2016 11.00-13.00 2. Mikrobiologji 10.02.2016 09.00-11.00 3. Botanike 15.02.2016 09.00-11.00 VITI   III NR LENDA DATA ORA 1. Higjenë 08.02.2016 09.00-11.00 VITI IV NR […]