Blog

Njoftim

NJOFTIM I nderuar Znj/Z Ne vijim te komunikimit tone ne sistem ju bejme me dije se ASAR ka perditesuar stafin e tij konkretisht : ne Departamentin e Farmacise ,Fakulteti I Shkencave Mjekesore eshte rekrutuar z. Petrit Kotorri me titull Prof.Asc si staf akademik efektiv, ndersa ne Departamentin e Stomatologjise, Fakulteti I Shkencave Mjekesore eshte rekrutuar […]

Rezultatet Paraprake të Aplikantëve në IAL ASAR Vlorë

Rezultatet paraprake te aplikanteve ne IAL ASAR Vlore. Ne Listen e Meposhteme jane te gjithe kandidatet Fitues.  Rezultatet Paraprake të Aplikantëve në IAL ASAR Vlorë Nr. IAL Fakultet Program Studimi ID MATURE M1 M2 Mesatare 1 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163341300174 9.3 8.9 9.09 2 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave […]

Programet e Studimit

Akademia e Studimeve te Aplikuara “Reald” ofron keto programe studimi: 1. Fakulteti i Shkencave Mjekesore me deget: Farmaci Stomatologji Infermieri Fizioterapi 2. Fakulteti i Shkenncave Humane Menaxhim Finance 3. Qendra e Kerkimit Shkencor

Probleme teknike të faqes së Internetit

Si pasojë e problemeve teknike, për shkak të  faktorëve të jashtëm, që nuk varen nga vullneti dhe përgjegjësia e Reald-it nga data 25-26 maj, saiti ka qenë përkohësisht jashtë shërbimit. Në faqen kryesore në gjuhën shqip shfaqej një mesazh lidhur me pezullimin e serverit. U komunikohet studentëve, vizitorëve dhe gjithë personelit të universitetit, se problemi […]

Marrëveshje bashkëpunimi me Institutin Politeknik të Leiria

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME INSTITUTIN POLITEKNIK TË LEIRIA (PORTUGALI) KULLA E BABEL DESTINACIONET TURISTIKE PROJEKT MBARËBOTËROR   Universiteti Reald pas një “Marrëveshje  bashkëpunimi ndërkombëtar”, nënshkruar me Institutin Politeknik të Leiria (Portugali), lidhur me veprimtaritë e kërkimit shkencor, shkëmbimin e studentëve, të stafit akademik dhe atij administrativ është përfshirë në një projekt ndërkombëtar interesant dhe mjaft ambicioz […]

Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Mesinës

Në datën 14 prill 2015 u mbyll procedura juridike-ligjore që pati si konkluzion nënshkrimin e një marrëveshjeje bashkëpunimi midis Universitetit Reald Vlorë dhe Universitetit prestigjoz të Messinës (Itali). Nëpërmjet kësaj marrëveshjeje bashkëpunimi, e konsideruar strategjike për Universitetin Reald, fillon një rrugë e zhvillimit të brendshëm, por edhe ndërkombëtar e kërkuar me shumë dëshirë nga organet […]

Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Salernos

Në datën 4 mars 2015 u mbyll procedura ligjore që pati si konkluzion nënshkrimin e një marrëdhënie bashkëpunimi midis Universitetit Reald dhe Universitetit prestigjoz të Salernos. Nëpërmjet kësaj marrëveshjeje bashkëpunimi, e konsideruar strategjike për Universitetin Reald, fillon një rrugë e zhvillimit të brendshëm dhe ndërkombëtar e kërkuar me shumë dëshirë nga organet drejtuese të Universitetit […]