Blog

Njoftim

NJOFTIM I nderuar Znj/Z Ne vijim te komunikimit tone ne sistem ju bejme me dije se ASAR ka perditesuar stafin e tij konkretisht : ne Departamentin e Farmacise ,Fakulteti I Shkencave Mjekesore eshte rekrutuar z. Petrit Kotorri me titull Prof.Asc si staf akademik efektiv, ndersa ne Departamentin e Stomatologjise, Fakulteti I Shkencave Mjekesore eshte rekrutuar […]

Njoftim: Dokumentacioni i nevojshëm për studime në ciklin e dytë master professional

Të nderuar Student, Nëse jeni të interesuar për studime në ciklin e dytë master professional, ASAR ofron master professional në “Menaxhim Infermieror”. Aplikimet bëhen pranë sekretarisë së ASAR Vlorë, duke filluar nga data 11 Tetor 2016 deri në datën 17 Tetor 2016. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim është: Diplomë ose fotokopje të saj të njësuar […]

Rezultatet Paraprake të Aplikantëve në IAL ASAR Vlorë

Rezultatet paraprake te aplikanteve ne IAL ASAR Vlore. Ne Listen e Meposhteme jane te gjithe kandidatet Fitues.  Rezultatet Paraprake të Aplikantëve në IAL ASAR Vlorë Nr. IAL Fakultet Program Studimi ID MATURE M1 M2 Mesatare 1 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave Mjekesore Farmaci 163341300174 9.3 8.9 9.09 2 A.S.A “REALD” VLORË Fakulteti i Shkencave […]

Programet e Studimit

Akademia e Studimeve te Aplikuara “Reald” ofron keto programe studimi: 1. Fakulteti i Shkencave Mjekesore me deget: Farmaci Stomatologji Infermieri Fizioterapi 2. Fakulteti i Shkenncave Humane Menaxhim Finance 3. Qendra e Kerkimit Shkencor

Probleme teknike të faqes së Internetit

Si pasojë e problemeve teknike, për shkak të  faktorëve të jashtëm, që nuk varen nga vullneti dhe përgjegjësia e Reald-it nga data 25-26 maj, saiti ka qenë përkohësisht jashtë shërbimit. Në faqen kryesore në gjuhën shqip shfaqej një mesazh lidhur me pezullimin e serverit. U komunikohet studentëve, vizitorëve dhe gjithë personelit të universitetit, se problemi […]

Marrëveshje bashkëpunimi me Institutin Politeknik të Leiria

MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME INSTITUTIN POLITEKNIK TË LEIRIA (PORTUGALI) KULLA E BABEL DESTINACIONET TURISTIKE PROJEKT MBARËBOTËROR   Universiteti Reald pas një “Marrëveshje  bashkëpunimi ndërkombëtar”, nënshkruar me Institutin Politeknik të Leiria (Portugali), lidhur me veprimtaritë e kërkimit shkencor, shkëmbimin e studentëve, të stafit akademik dhe atij administrativ është përfshirë në një projekt ndërkombëtar interesant dhe mjaft ambicioz […]

Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Mesinës

Në datën 14 prill 2015 u mbyll procedura juridike-ligjore që pati si konkluzion nënshkrimin e një marrëveshjeje bashkëpunimi midis Universitetit Reald Vlorë dhe Universitetit prestigjoz të Messinës (Itali). Nëpërmjet kësaj marrëveshjeje bashkëpunimi, e konsideruar strategjike për Universitetin Reald, fillon një rrugë e zhvillimit të brendshëm, por edhe ndërkombëtar e kërkuar me shumë dëshirë nga organet […]

Marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Salernos

Në datën 4 mars 2015 u mbyll procedura ligjore që pati si konkluzion nënshkrimin e një marrëdhënie bashkëpunimi midis Universitetit Reald dhe Universitetit prestigjoz të Salernos. Nëpërmjet kësaj marrëveshjeje bashkëpunimi, e konsideruar strategjike për Universitetin Reald, fillon një rrugë e zhvillimit të brendshëm dhe ndërkombëtar e kërkuar me shumë dëshirë nga organet drejtuese të Universitetit […]