Blog

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-2016 Dapartamenti Menaxhim

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-2016                                         Dapartamenti Menaxhim VITI I NR LENDA DATA ORA 1. Mikroekonomi 09.02.2016 09.00-11.00 2. Sociologji 18.02.2016 09.00-11.00 3. Bazat e Financës 12.02.2016 09.00-11.00 4. Gjuhë e Huaj   1 23.02.2016 09.00-11.00 5. Shkrim Akademik 16.02.2016 09.00-11.00 VITI    II NR LENDA DATA ORA 1. Mikroekonomi e   […]

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016 Dapartamenti Infermieri

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016                                         Dapartamenti Infermieri VITI I NR LENDA DATA ORA 1. Latinisht 19.02.2016 09.00-11.00 2. Gjuhë e huaj Italisht-Frengjisht 08.02.2016 10.00-12.00 3. Gjuhë e huaj Anglisht 1 23.20.2016 11.00-13.00 4. Psikologji   Mjeksore 22.02.2016 09.00-11.00 5. Etikë deontologji 23.02.2016 09.00-11.00 6 Legjislacion   Shëndetësor 11.02.2016 […]

Rregullorja e Infermierise

AKADEMIA E STUDIMEVE TË APLIKUARA “REALD” KREU 1 DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti i Rregullores Rregullorja e Programit DNP në Infermieri përcakton parimet e funksionimit të këtij programi, në Akademinë e Studimeve të Aplikuara “Reald”. Neni 2 Baza Ligjore Rregullorja e Programit DNP në Infermieri në Akademinë e Studimeve të Aplikuara “Reald mbështetet në […]

Fakulteti i Ekonomisë

Përshkrimi i fakultetit: Mbështetur në filozofinë e ASAR , Fakulteti  i Ekonomisë kombinon njohuritë teorike ekonomike me përvojat më të spikatura praktike, duke i përgatitur studentët me cilësi për kërkesat dhe prirjet e tregut të punës në Shqipëri, rajon e më gjerë. Fakulteti i Ekonomisë ofron diploma  të  ciklit  te studimit: Bachelor dhe përbëhet nga […]