Blog

Përshkrimi Bsc Infermieri

 Pëshkrimet e Lëndëve Të Bsc   Infermieri ANATOMI   NORMALE Përftimi i njohurive bazë të anatomisë dhe kuptueshmëria e saktë e tyre. Të kuptuarit e rëndësisë së organeve dhe aparateve te trupit te njeriut dhe skeletit. Aftësimi për të njohur organet e frymeshkembimit, te aparatit te tretjes, te qarkullimit te gjakut, te riprodhimit, etj. Aftësimi për t’u njohur […]

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016 Dapartamenti Stomatologji

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016                                         Dapartamenti Stomatologji VITI I NR LENDA DATA ORA 1. Kim e përgjithshme dhe Inorganike 27.02.2016 11.00-14.00 2. Kimi Organike 22.02.2016 11.00-14.00 3. Fizikë 19.02.2016 09.00-11.00 4. Biofizikë 19.02.2016 11.00-14.00 5. Biologji 15.02.2016 10.00-12.00 6 Gjenetikë 08.02.2016 08.00-10.00 7 Mikrobiologji 09.02.2016 08.00-10.00 8. Anatomi Humane […]

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016 Dapartamenti Fizioterapi

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare  Per Vitin Akademik 2015-1016                                       Dapartamenti Fizioterapi   VITI I NR LENDA DATA ORA 1. Psikologji Mjeksore 22.02.2016 09.00-11.00 2. Sociologji 18.02.2016 09.00-11.00 3. Shendet mjedisor 09.02.2016 9.00-11.00 4. Shendet publik 10.02.2016 9.00.-11.00 5. Fizikë 19.02.2016 09.00-11.00 6 Gjenetike 08.02.2016 09.00-11.00 7 Biokimi mjeksore 16.02.2016 09.00.11.00 8. Biokimi e aplikuar […]

Data e Provimeve Farmaci Semestri Pare 2016

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016 Dapartamenti Farmaci VITI I NR LENDA DATA ORA 1. Statistikë 22.02.2016 09.00-11.00 VITI   II NR LENDA DATA ORA 1. Kimi     Fizike 22.02.2016 11.00-13.00 2. Mikrobiologji 10.02.2016 09.00-11.00 3. Botanike 15.02.2016 09.00-11.00 VITI   III NR LENDA DATA ORA 1. Higjenë 08.02.2016 09.00-11.00 VITI IV NR […]

Rregullorja e Farmacise

AKADEMIA E STUDIMEVE TE APLIKUARA REALD FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE RREGULLORJA E PROGRAMIT “MASTER I SHKENCAVE, NË FARMACI” KREU 1 DISPOZITA TE PERGJITHSHME Neni 1 Objekti i Rregullores Rregullorja e programit te integruar te studimeve te ciklit te dyte ne Farmaci percakton parimet e funksionimit te ketij programi, ne Akademine e Studimeve te Aplikuara Reald. […]

Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Përshkrimi i fakultetit: Fakulteti i Shkencave Mjekësore  ofron diploma në të tre ciklet e studimit: “Master i Shkencave” në Stomatologji, (5 vite akademike) “Master i Shkencave” në Farmaci. (5 vite akademike). “Master Profesional” në Menaxhim Infermieror (1.5 vite akademike). “Bachelor” në Fizioterapi  (3 vite akademike). “Bachelor” në Infermieri (3  vite akademike). Mësimdhënia përqendrohet në njohuritë më […]