Blog

Departamenti i Stomatologjisë

Titulli/ Grada PAE Titulli/Grada PAK Doktor ODISE   PAPA Dr.  Arben   Muça Doktor IMER   HOXHA Prof.Ass.Dr. SOTIR     VANGJELI PhD VOJSAVA    RAMAJ MSc ERION   SHEHU MSc ARJELA   DEMA MSc GAZMEND   HAXHIAJ MSc LORETA   QEMALI MSc LAURA    LALIKA MSc VOTIM SHEHU

Departamenti i Fizioterapisë

Titulli/ Grada PAE Titulli/Grada PAK Prof.Dr. SABIT   BROKAJ Dr. Sotiraq    Petro Doktor YLLI   SHEHU Dr. Antonio Pica Doktor STAVRI    FURXHI Dokt. EDUART   MONE Msc VALBONA   HIBRAJ Msc LUISIANA   MEMUSHAJ Msc ELSID   SULAJ Msc ARDI  LUKA

Përshkrimi Bsc Infermieri

 Pëshkrimet e Lëndëve Të Bsc   Infermieri ANATOMI   NORMALE Përftimi i njohurive bazë të anatomisë dhe kuptueshmëria e saktë e tyre. Të kuptuarit e rëndësisë së organeve dhe aparateve te trupit te njeriut dhe skeletit. Aftësimi për të njohur organet e frymeshkembimit, te aparatit te tretjes, te qarkullimit te gjakut, te riprodhimit, etj. Aftësimi për t’u njohur […]

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016 Dapartamenti Stomatologji

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016                                         Dapartamenti Stomatologji VITI I NR LENDA DATA ORA 1. Kim e përgjithshme dhe Inorganike 27.02.2016 11.00-14.00 2. Kimi Organike 22.02.2016 11.00-14.00 3. Fizikë 19.02.2016 09.00-11.00 4. Biofizikë 19.02.2016 11.00-14.00 5. Biologji 15.02.2016 10.00-12.00 6 Gjenetikë 08.02.2016 08.00-10.00 7 Mikrobiologji 09.02.2016 08.00-10.00 8. Anatomi Humane […]

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016 Dapartamenti Fizioterapi

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare  Per Vitin Akademik 2015-1016                                       Dapartamenti Fizioterapi   VITI I NR LENDA DATA ORA 1. Psikologji Mjeksore 22.02.2016 09.00-11.00 2. Sociologji 18.02.2016 09.00-11.00 3. Shendet mjedisor 09.02.2016 9.00-11.00 4. Shendet publik 10.02.2016 9.00.-11.00 5. Fizikë 19.02.2016 09.00-11.00 6 Gjenetike 08.02.2016 09.00-11.00 7 Biokimi mjeksore 16.02.2016 09.00.11.00 8. Biokimi e aplikuar […]

Data e Provimeve Farmaci Semestri Pare 2016

Datat E Provimeve Te Sezonit Te Pare Per Vitin Akademik 2015-1016 Dapartamenti Farmaci VITI I NR LENDA DATA ORA 1. Statistikë 22.02.2016 09.00-11.00 VITI   II NR LENDA DATA ORA 1. Kimi     Fizike 22.02.2016 11.00-13.00 2. Mikrobiologji 10.02.2016 09.00-11.00 3. Botanike 15.02.2016 09.00-11.00 VITI   III NR LENDA DATA ORA 1. Higjenë 08.02.2016 09.00-11.00 VITI IV NR […]

Rregullorja e Farmacise

AKADEMIA E STUDIMEVE TE APLIKUARA REALD FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE RREGULLORJA E PROGRAMIT “MASTER I SHKENCAVE, NË FARMACI” KREU 1 DISPOZITA TE PERGJITHSHME Neni 1 Objekti i Rregullores Rregullorja e programit te integruar te studimeve te ciklit te dyte ne Farmaci percakton parimet e funksionimit te ketij programi, ne Akademine e Studimeve te Aplikuara Reald. […]

Lendet e Programit Farmaci

Nr. Lendet Tipi i veprimit ECTS OM OSI 1. Lenda : Kimi e pergjithshme dhe inorganike Modulet Moduli 1 : Kimi e pergjithshme dhe inorganike A 12 150 150 Gjithesej 12 150 150 2. Lenda: Kimi Organike Moduli 1: Kimi Organike A 15 150 150 Gjithesej 15 150 150 3. Lenda: Biologji Modulet: Moduli 1: […]

Departamenti i Infermierisë

FAKULTETI  SHKENCAVE MJEKËSORE DEPARTAMENTI   INFERMIERISË   PAE   PAK  Prof.Ass.Dr. VITORI         HASANI  Dr. BRUNILDA    MERSINI  Dr. ARQILE        APOSTOLI  Msc. LINDITA        HAVARAJ  Dr. EJONA          ZILJA  MSC. FJORALBA  TANGU  MSC. AURORA      KURTI   MSC. FABIOLA      SPAHIU  

Departamenti Farmaci

FAKULTETI  SHKENCAVE  MJEKËSORE DEPARTAMENTI   FARMACISË PAE  PAK  Dr. SPIRO PANAJOTI  Dr. SONILA KANE  Prof.Dr. SKENDER DURESI  Dr. BLERTA LAZE  Prof. Ass.Dr. ZANA BRUCI  Dr. KLEVA SHPATI  Dr. SAZAN CELIKU  Dokt. BLERTA TURANI  PhD. DONIKA ZYBERI  Msc. ANISA MINA  Msc. VASIL NESTURI  Msc. SILVANA NGRESI  Msc. NERIAJDA HARUNI