Blog

Njoftim 2014/2015

Bëhet e ditur se me Dekret Rektoral me protokoll Nr. 13 datë 21/08/2015, afati për paraqitjen e kërkesës për pjesëmarrje në edicionin e parë të Reald Summer School mbi metodologjinë e kërkimit, është shtyrë deri më 28/08/2015. Drejtori

Edicioni i parë (2014 – 2015)

SHQIP: Edicioni i parë (2014 – 2015) Titulli: Kërkime cilësore për fenomenet sociale, një fokus mbi turizmin. Kërkesë për pjesëmarrje  Word pdf   ITALIANO: Prima edizione (2014 – 2015) Titolo: La ricerca qualitativa per i fenomeni sociali, un focus sul turismo. Domanda di partecipazione Word pdf