Blog

Bibloteka

Biblioteka Një ndër gjërat me shumë rëndësi për ecurinë e studimeve është dhe biblioteka. Ajo përbën një pasuri shumë të çmuar për studentët.  ASAR  i kushton një rëndësi të veçantë bibliotekes  dhe pasurimit të saj përmes shtimit të literatures shkencore.Qëllimi kryesor i bibliotekes  së ASAR-it është të suportojë procesin kërkimor dhe kurrikular të Universitetit dhe të studentëve. Biblioteka […]