Blog

Njoftim: Dokumentacioni i nevojshëm për studime në ciklin e dytë master professional

Të nderuar Student, Nëse jeni të interesuar për studime në ciklin e dytë master professional, ASAR ofron master professional në “Menaxhim Infermieror”. Aplikimet bëhen pranë sekretarisë së ASAR Vlorë, duke filluar nga data 11 Tetor 2016 deri në datën 17 Tetor 2016. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim është: Diplomë ose fotokopje të saj të njësuar […]