Blog

Orari

EKONOMIK    I  (Menaxhim , Finance) Nr. Ora DITA E HENE E MARTE E  MERKURE E   ENJTE E  PREMTE 1 8.00-9.00 Makroekonomi Informatike 2 9.00-10.00 Makroekonomi Informatike Makroekonomi Informatike 3 10.00-11.00 Mat.e pergjithshme Informatike Mat.e pergjithshme Makroekonomi Informatike 4 11.00-12.00 Anglisht Mat.e pergjithshme Anglisht Mat.e pergjithshme 5 12.00-13.00 Anglisht Anglisht Mat.e pergjithshme 6 13.00-14.00 Makroekonomi Menaxhim   […]

Statuti i ASAR

STATUTI KREU 1 DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Institucioni i Arsimit të Lartë Akademia e Studimeve të Aplikuara “REALD” është  institucion i arsimit të lartë, i krijuar në bazë të ligjit Nr 9741, datë 21.05.07, “Për Arsimin e Lartë në Republiken e Shqiperisë”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 82 datë 14.02.2013, të Ministrisë së Arsimit dhe […]

Rregullore e ASAR

RREGULLORE E AKADEMINE E STUDIMEVE TE APLIKUARA “REALD” Mbështetur në Ligjin Nr. 10307, datë 22.7.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 9741, datë 21/05/2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar  dhe Statutin e Akademine e Studimeve te Aplikuara “Reald”, Senati Akademik i Akademine e Studimeve te Aplikuara “Reald” miraton […]

Departamenti i Stomatologjisë

Titulli/ Grada PAE Titulli/Grada PAK Doktor ODISE   PAPA Dr.  Arben   Muça Doktor IMER   HOXHA Prof.Ass.Dr. SOTIR     VANGJELI PhD VOJSAVA    RAMAJ MSc ERION   SHEHU MSc ARJELA   DEMA MSc GAZMEND   HAXHIAJ MSc LORETA   QEMALI MSc LAURA    LALIKA MSc VOTIM SHEHU