DUKE PËRGATITUR BREZIN E RI TË PROFESIONISTËVE

NA NDIQNI DHE BËHUNI PJESË

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE

Offering a various of solutions meeting your need no matter what any scale, any kind of business. They are built on special features to supply center field related to project management.

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE

With clearly, logic and impressive theme’s design emphazing the important of studing financial business and how it inluences on student’s business and their life. It shows them a bright future when they join your course.

KERKIMI SHKENCOR

Kërkimi shkencor në ASAR zë një vend qendror dhe është baza e mësimdhënies dhe e asaj çfarë bëjmë ne si staf universitar. Kërkimi shkencor bazohet në Revistat shkencore,Konferenca shkencore, shkolla verore ,Bibliotekën si dhe në njësinë e lëndëve metodologjike duke filluar nga niveli Bachelor. Puna kërkimore synon të jetë jo vetëm novatore, por dhe e komunikueshme që do të thotë të arrijë t’i flasë jo vetëm anëtarëve të komunitetit akademik, por dhe një audience joakademike.

bg-student

Eventet e Ardhshme

QENDRONI NE KONTAKT PER ME SHUME

VIZIONI YNË

Të jemi një akademi lider për zhvillimin e dijes në shoqërinë shqiptare, një qendër ekselence në formimin akademik të studentëve tanë, një qendër ekspertize të specializuar në fushën e studimeve shoqërore - politike, ekonomike dhe juridike në vend, me ndikim në rajon e më gjerë, si dhe një qendër ekselence për kërkimin shkencor në drejtimet specifike ku zotërojmë potencial.

Misioni

T’u japim studentëve një edukim cilësor, duke përthyer në të rezultatet e një kërkimi shkencor të vlefshëm, t’i shërbejmë dijes së shoqërisë shqiptare nëpërmjet mësimdhënies, kreativitetit, përdorimit të arritjeve më të mira të shkencës, si dhe partneriteteve me tregun e punës e atyre ndërkombëtare.

VLERAT

Cilësi dhe Ekselencë; Lidership dhe Punë Grupi; Liri eksplorimi intelektual; Drejtësi dhe Integritet; Transparencë dhe Përgjegjshmëri; Mësim gjatë gjithë jetës.

TE FUNDIT

ÇDO GJE E RE NGA ASAR PER JU!